naar overzicht

Informatie

tijd

maandag 15.45 - 16:45 uur
na elke bijeenkomst vindt een kwartiertje nabespreking plaats met de ouders

locatie

Basisschool de Brandaris

voor

kinderen uit groep 1 en 2

kosten

deelname is kosteloos

aanmelden bij

Aanmelden kan door de leerkracht van de basisschool via dit digitale inschrijfformulier:
Inschrijven

vragen?

meerbabbels@meerwaarde.nl

folder

voor ouders en professionals

MeerBabbels Floriande

Als uw kind moeite heeft met de Nederlandse taal maakt het minder makkelijk contact met leeftijdgenootjes en de juf of meester.

MeerBabbels is bedoeld voor kinderen uit groep 1 en 2. Door extra te oefenen met de Nederlandse taal leren de kinderen de taal beter te begrijpen. Ze kunnen zich beter uitdrukken, gaan zich zekerder voelen en maken sneller contact met andere kinderen. Kinderen oefenen in een groep spelenderwijs met de Nederlandse taal.
Fotografie Martine Goulmy

Problemen waar deze kinderen mogelijk tegenaan lopen:

  • ze begrijpen een speluitleg of de instructie voor een knutselwerkje niet;
  • ze hebben soms moeite met samenwerken;
  • ze laten een ander niet altijd uitpraten.

Van de ouders wordt verwacht dat ze het laatste kwartier van de bijeenkomst aanwezig zijn om uitleg te krijgen over de opdracht. Er is dan ook gelegenheid om vragen te stellen. De laatste (vijfde) les van een thema gaan de ouders en kinderen samen op pad voor bijvoorbeeld een bezoek aan de bibliotheek, de Heimanshof of de kinderboerderij.

MeerBabbels bestaat uit wekelijkse bijeenkomsten van 75 minuten gedurende het hele schooljaar. De activiteit wordt afhankelijk van de vraag op verschillende locaties in Haarlemmermeer aangeboden. De bijeenkomsten zijn geïnspireerd op de thema`s Eten en drinken, Dier en Natuur, Sport en Spel, Familie, De Wereld en Verkeer.
Fotografie Martine Goulmy

Dringend op zoek naar vrijwilligers
We zoeken nog vrijwilligers voor MeerBabbels. Wil jij kinderen met een taalachterstand ondersteunen? Neem dan contact op met onze sociaalwerker voor MeerBabbels

(19 oktober 2023)

alle activiteiten