Meer informatie

Maud Tromp
maud.tromp@meerwaarde.nl

Tevreden of een klacht

Goed luisteren maakt ons beter! Doen we de goede dingen en doen we ze goed?

Door goed te luisteren naar wat inwoners, partners en vrijwilligers vinden van de dingen die we doen, kunnen we (nog) beter worden. Dit luisteren geven we op verschillende manier vorm. Een methode is onze MeerWaarde MeetWeken. Dit zijn kwantitatieve meetmomenten waarin we met behulp van een enquete meer inzicht willen krijgen in de kwaliteit van onze dienstverlening.

Klanttevredenheidsonderzoek

Onze sociaal werkers en sociale makelaars hebben tijdens de MeetWeken aan klanten (jong en oud) gevraagd hoe waarschijnlijk het is dat men MeerWaarde aanbeveelt bij vrienden, familie, collega's en buren. En hoe tevreden ze zijn met MeerWaarde.
Factsheet klanttevredenheidsonderzoek sociaal makelaars 2018. In dit overzicht staan de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek van de sociaal makelaars. 
Factsheet MeerWaarde MeetWeken november 2018 In dit overzicht staan de resultaten van de meting die in november 2018 is verricht. Daarbij is tevens gevraagd in welk opzicht onze klanten zijn geholpen door de hulp van MeerWaarde. De resultaten van de metingen uit voorgaande jaren, zijn hieronder te vinden:
Factsheet MeerWaarde Meetweken november 2017.
Factsheet MeerWaarde MeetWeken maart 2016 (klanten).

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkers die met plezier werken, tevreden zijn met het werk, energie krijgen van het werk en zich betrokken voelen bij het werk dragen op een positieve manier bij aan de
organisatiedoelstellingen. Een positieve houding beïnvloedt zowel de kwaliteit van de dienstverlening als de interne en externe beeldvorming van een organisatie. De inhoud van het werk, beloning, onderlinge verhoudingen, leiderschap en arbeidsomstandigheden zijn bepalend voor de medewerkerstevredenheid. In dit overzicht staan de resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek: Factsheet Medewerkerstevredenheid MeerWaarde oktober 2017.

Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek

Factsheet MeerWaarde Meetweken november 2016 (vrijwilligers)
In dit overzicht staan de resultaten van de meting die in november 2016 is verricht en waarbij we aan onze vrijwilligers hebben gevraagd wat ze vinden van de ondersteuning en begeleiding door MeerWaarde en welke verbetersuggesties ze hebben. Ook is meer inzicht verkregen in de drijfveren voor vrijwilligerswerk.

Bent u tevreden of heeft u een klacht? Vertel het ons

Al onze medewerkers doen hun best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. U kunt dan natuurlijk altijd eerst zelf met de desbetreffende medewerker praten. Als dat niet leidt tot een oplossing waar u tevreden mee bent, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen via klacht@meerwaarde.nl. Heeft u een compliment? Geef het door via informatie@meerwaarde.nl.

Vragen of meer informatie?

023-569 88 88
informatie@meerwaarde.nl
Dokter Van Dorstenstraat 1
2132 JR Hoofddorp

KvK 41227384