Organisatie

Rechtsvorm

De rechtsvorm van MeerWaarde is een stichting. MeerWaarde heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur en werkt volgens het Raad van Toezicht model.

Raad van Bestuur en Managementteam

 • Raad van Bestuur: drs. R.B.M. (Renata) Fideli (Directeur-Bestuurder);
 • Management: drs. H. (Hanne) Marten (manager financiën & control), drs. C. (Carina) Hooiveld (manager strategie & innovatie), drs. C. (Corry) Mijnster (manager sociaal werk) en V. (Vincent) van Munster (manager strategie & innovatie).
Renata Fideli
Directeur-Bestuurder
Corry Mijnster
Manager sociaal werk
Hanne Marten
Manager financiën en control
Carina Hooiveld
Manager strategie & innovatie

Gebiedsteams

MeerWaarde werkt met gebiedsteams. Indeling van het welzijnswerk in gebiedsteams betekent dat de sociaal werkers hun kennis en kunde nog beter met elkaar, maar ook met die van andere partners die in het gebied actief zijn, kunnen delen. Hierdoor wordt de afstand tot elkaar en tot de inwoners aanzienlijk verkleind. Dichtbij dus, maar ook meer aanwezig, beter benaderbaar en met meer samenhang. De gebiedsindeling die MeerWaarde hanteert is als volgt:

 • Gebied 1 - Haarlemmermeer-Noord
  Hieronder vallen de kernen Zwanenburg, Vijfhuizen, Nieuwe Meer, Nieuwebrug, Lijnden, Boesingheliede en Badhoevedorp, de Hoek, Schiphol, Schiphol-Rijk, Spaarndam-Oost, Halfweg, Spaarndam, Haarlemmerliede en Penningsveer, Spaarnwoude en het Buitengebied (Houtrakpolder en Oostelijke Liede Oever).
 • Gebied 2 - Hoofddorp-Centrum
  Dit gebied omvat de wijken, Hoofddorp-Centrum, (inclusief Opaallaan), -Oost, Oud-west, -West, en de wijken Pax, Graan voor Visch, Fruittuinen, Piratenwijk en de Verzetsheldenwijk.
 • Gebied 3 - Hoofddorp-Zuidwest
  In gebied 3 vallen de Hoofddorpse wijken Bornholm, Toolenburg en Vrijschot-Noord.
 • Gebied 4 - Hoofddorp-West
  Dit gebied omvat de wijken Floriande en Overbos.
 • Gebied 5 - Haarlemmermeer-Zuid
  Hieronder vallen Nieuw-Vennep, Zwaanshoek, Weteringbrug, Rijsenhout, Lisserbroek, Leimuiderbrug, Cruquius, Burgerveen, Buitenkaag, Beinsdorp, Abbenes, Aalsmeerderbrug, Oude Meer en Rozenburg.
 • Gebied 6 - Omliggende gemeenten
  Hieronder vallen Haarlem, Heemstede, Zandvoort en Bloemendaal. MeerWaarde biedt hier Buurtbemiddeling aan.
Margareth Megens
Manager primair proces (teams Hoofddorp)
Mirjam van 't Padje
Manager primair proces (teams Nieuw-Vennep en Haarlemmermeer-Zuid en team sociaal werk jeugd >12 jaar)

Receptie

Cynthia de Vries
Medewerker Receptie
Lia Duivenvoorden
Medewerker Receptie
Lies Bleijswijk
Medewerker Receptie
Maudy Risah
Medewerker Receptie

Ondersteuning en Staf

Ria Brussen
Bestuurssecretariaat
Marije Verdurmen
Managementsecretaresse
Soetira Singodikromo
Managementsecretaresse
Angela Nicolai
Adviseur beleid en innovatie
Egwin Heins
Adviseur beleid en innovatie
Liselot Huisman
Adviseur beleid en innovatie
Maud Tromp
Adviseur bestuur, strategie en beleid
Peter Wortel
Adviseur beleid en innovatie
Simone Duin
Adviseur beleid en Innovatie & Sociaal Werker jeugd
Els van der Jagt
HR adviseur
Ingrid Huijgen
Communicatieadviseur (interim)
Frederique Hermie
Strategisch communicatieadviseur (interim)

Raad van Toezicht MeerWaarde

De Raad van Toezicht is zo divers mogelijk samengesteld om een breed draagvlak te waarborgen. Met ingang van 1 januari 2020 wordt de Raad van Toezicht gevormd door:
Mr. Drs. C.M.A. (Ineke) van der Meule, voorzitter
Mr. Drs. P.M.R. (Paul) Schuurmans, plv voorzitter
Drs. C.F. (Cyriel) Reestman RBA, voorzitter auditcommissie
Drs. J.E. (Jacqueline) Beekman
R. (Ron), Bijkersma, lid auditcommissie

Vergoeding leden Raad van Toezicht

De vijf leden van de Raad van Toezicht van MeerWaarde ontvangen voor hun werk uitsluitend een vacatievergoeding.

Jaarrekening MeerWaarde

Jaarrekening 2021 en Verslag over het jaar 2021 Raad van Bestuur en Raad van Toezicht 2021
Jaarrekening 2020 en Verslag over het jaar 2020 Raad van Bestuur en Raad van Toezicht 2020

Onze Koers t/m 2023

In 2018 heeft MeerWaarde een koers uitgezet, speerpunten geformuleerd en beoogde resultaten benoemd. Na drie jaar maken we de balans op. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt is de basis van vertrouwen. In het boekje 'MeerWaarde Resultaten Koersplan 2018-2020' vertellen én verantwoorden we wat we bij MeerWaarde beloven; een sterk MeerWaarde met perspectief: iedere inwoner zelf- en samenredzaam. De afgelopen jaren hebben we laten zien hoe veerkrachtig onze organisatie is. Met vertrouwen gaan we de toekomst in.

Koers Jeugd 2018 - 2023

Met de beleidsvisie 'De kracht van dichtbij' legt MeerWaarde de basis voor het sociaal werk jeugd in Haarlemmermeer tot 2023. Een visie en een koers als fundament voor ons werk en de daaruitvoortvloeiende keuzes voor de komende periode. Door te investeren in de jeugd, laten we de samenleving schitteren. We staan voor een samenleving waarin alle kinderen en jongeren gelijke kansen krijgen om mee te doen. Om hun talenten te ontdekken, zich te vormen en te ontwikkelen tot zelfstandige en ‘samen’redzame inwoners. Morgen begint vandaag. Vanuit die overtuiging geven we het sociaal werk jeugd vorm. Door te investeren in de kinderen van nu, investeren we in de jongeren van straks. En in de volwassenen van morgen. De impact van sociaal werk jeugd draagt dus ver. Veel verder dan vandaag alleen.

Koers Volwassenen 2020 - 2023

In onze koers voor Volwassenen 'Anders kijken, denken en doen' geven we richting aan onze werkzaamheden voor volwassenen. De koers maakt duidelijk waar we voor staan, wat anderen van ons én wij van anderen mogen verwachten. Daarmee is de koers een belangrijk kompas voor onze samenwerking met anderen. We willen iedereen inspireren om in beweging te komen en samen met ons invulling te geven aan ons motto: Zelf, samen, sterker!

Governancecode

Good governance, ofwel goed bestuur en toezicht van organisaties, is een belangrijk thema geworden. Ook binnen het sociaal werk. Als maatschappelijke organisatie willen wij ons verantwoorden naar de omgeving. We willen transparant en open communiceren. Laten zien wat we doen en hoe we dat doen. Daarom onderschrijven we de Governancecode van Sociaal Werk Nederland. U vindt ons in het register.

Zelforganisatie

Bij MeerWaarde werken we met een structuur en cultuur van zelforganisatie. Meer hierover leest u hier.

Vragen of meer informatie?

023-569 88 88
informatie@meerwaarde.nl
Dokter Van Dorstenstraat 1
2132 JR Hoofddorp

KvK 41227384