Organisatie

Rechtsvorm

De rechtsvorm van MeerWaarde is een stichting. MeerWaarde heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur en werkt volgens het Raad van Toezicht model.

Raad van Bestuur en Managementteam

 • Raad van Bestuur: Martijn Kool (Directeur-Bestuurder);
 • Managementteam: Corry Mijnster (manager sociaal werk), Carel Hoogstraaten (manager financiën & control), Domien de Vries (interim manager primair proces), Els van der Jagt (adviseur HR), Liselot Huisman (leidinggevend adviseur), Maud Tromp (adviseur bestuur, strategie en beleid) en Sander van Eunen (interim manager primair proces).

Martijn Kool

Directeur-Bestuurdermartijn.kool@meerwaarde.nl

Corry Mijnster

Manager sociaal werkcorry.mijnster@meerwaarde.nl

Carel Hoogstraaten

Manager financiën & control (interim)carel.hoogstraaten@meerwaarde.nl

Domien de Vries

Manager primair proces (interim)(teams Haarlemmermeer-Zuid en Haarlemmermeer-Noord, team sociaal werk jeugd)domien.devries@meerwaarde.nl

Maud Tromp

Adviseur bestuur, strategie en beleidmaud.tromp@meerwaarde.nl

Liselot Huisman

Leidinggevend adviseurliselot.huisman@meerwaarde.nl

Els van der Jagt

HR Adviseurels.vanderjagt@meerwaarde.nl

Sander van Eunen

Manager primair proces (interim) (teams Hoofddorp Centrum, Zuidwest en West)sander.vaneunen@meerwaarde.nl

Gebiedsteams

MeerWaarde werkt met gebiedsteams. Indeling van het welzijnswerk in gebiedsteams betekent dat de sociaal werkers hun kennis en kunde nog beter met elkaar, maar ook met die van andere partners die in het gebied actief zijn, kunnen delen. Hierdoor wordt de afstand tot elkaar en tot de inwoners aanzienlijk verkleind. Dichtbij dus, maar ook meer aanwezig, beter benaderbaar en met meer samenhang. De gebiedsindeling die MeerWaarde hanteert is als volgt:

 • Gebied 1 - Haarlemmermeer-Noord
  Hieronder vallen de kernen Zwanenburg, Vijfhuizen, Nieuwe Meer, Nieuwebrug, Lijnden, Boesingheliede en Badhoevedorp, de Hoek, Schiphol, Schiphol-Rijk, Spaarndam-Oost, Halfweg, Spaarndam, Haarlemmerliede en Penningsveer, Spaarnwoude en het Buitengebied (Houtrakpolder en Oostelijke Liede Oever).
 • Gebied 2 - Hoofddorp-Centrum
  Dit gebied omvat de wijken, Hoofddorp-Centrum, (inclusief Opaallaan), -Oost, Oud-west, -West, en de wijken Pax, Graan voor Visch, Fruittuinen, Piratenwijk en de Verzetsheldenwijk.
 • Gebied 3 - Hoofddorp-Zuidwest
  In gebied 3 vallen de Hoofddorpse wijken Bornholm, Toolenburg en Vrijschot-Noord.
 • Gebied 4 - Hoofddorp-West
  Dit gebied omvat de wijken Floriande en Overbos.
 • Gebied 5 - Haarlemmermeer-Zuid
  Hieronder vallen Nieuw-Vennep, Zwaanshoek, Weteringbrug, Rijsenhout, Lisserbroek, Leimuiderbrug, Cruquius, Burgerveen, Buitenkaag, Beinsdorp, Abbenes, Aalsmeerderbrug, Oude Meer en Rozenburg.
 • Gebied 6 - Omliggende gemeenten
  Hieronder vallen Haarlem, Heemstede, Zandvoort en Bloemendaal. MeerWaarde biedt hier Buurtbemiddeling aan.

Receptie

Lia Duivenvoorden

Medewerker Receptiebalie@meerwaarde.nl

Cynthia de Vries

Medewerker Receptiebalie@meerwaarde.nl

Lies Bleijswijk

Medewerker Receptiebalie@meerwaarde.nl

Maudy Risah

Medewerker Receptiebalie@meerwaarde.nl

Ondersteuning en Staf

Marije Verdurmen

Managementsecretaressesecretariaat@meerwaarde.nl

Soetira Singodikromo

Managementsecretaressesecretariaat@meerwaarde.nl

Egwin Heins

Adviseur beleid en innovatieegwin.heins@meerwaarde.nl

Peter Wortel

Adviseur beleid en innovatiepeter.wortel@meerwaarde.nl

Simone Duin

Adviseur beleid en Innovatie & Sociaal Werker jeugdsimone.duin@meerwaarde.nl

Angela Nicolai

Adviseur beleid en innovatieangela.nicolai@meerwaarde.nl

Ingrid Huijgen

Communicatieadviseur (interim)ingrid.huijgen@meerwaarde.nl

Raad van Toezicht MeerWaarde

De Raad van Toezicht is zo divers mogelijk samengesteld om een breed draagvlak te waarborgen. Met ingang van 1 januari 2020 wordt de Raad van Toezicht gevormd door:
Mr. Drs. C.M.A. (Ineke) van der Meule, voorzitter
Mr. Drs. P.M.R. (Paul) Schuurmans, plv voorzitter
Drs. C.F. (Cyriel) Reestman RBA, voorzitter auditcommissie
Drs. J.E. (Jacqueline) Beekman
R. (Ron), Bijkersma, lid auditcommissie
De Raad van Toezicht beschrijft in dit document zijn Visie op Toezicht.

Vergoeding leden Raad van Toezicht

De vijf leden van de Raad van Toezicht van MeerWaarde ontvangen voor hun werk uitsluitend een vacatievergoeding.

Jaarrekening MeerWaarde

Jaarrekening 2022 en Verslag over het jaar 2022 Raad van Bestuur
Jaarrekening 2021 en Verslag over het jaar 2021 Raad van Bestuur
Jaarrekening 2020 en Verslag over het jaar 2020 Raad van Bestuur en Raad van Toezicht 2020
Jaarrekening 2019 en Verslag over het jaar 2019 Raad van Bestuur en Raad van Toezicht 2019
Jaarrekening 2018 en Verslag over het jaar 2018 Raad van Bestuur en Raad van Toezicht 2018
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2015

Onze Koers t/m 2023

In 2018 heeft MeerWaarde een koers uitgezet, organisatieambities geformuleerd en beoogde resultaten benoemd. Dit koersplan is het fundament van ons werk bij MeerWaarde en nog steeds actueel. Elke dag geven we vanuit de drie pijlers 'Eigen kracht', 'Sociale netwerken' en 'Burgerschap' inhoud aan ons werk.
Het koersplan 'Zelf, samen, sterker! Het sociaal werk wijst de weg in het sociaal domein'.
Na drie jaar maken we de balans op. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt is de basis van vertrouwen. In het boekje 'MeerWaarde Resultaten Koersplan 2018-2020' vertellen én verantwoorden we wat we bij MeerWaarde beloven; een sterk MeerWaarde met perspectief: iedere inwoner zelf- en samenredzaam. De afgelopen jaren hebben we laten zien hoe veerkrachtig onze organisatie is. Met vertrouwen gaan we de toekomst in.
Met de Koers Jeugd en de Koers Volwassenen hebben we de corporate koers vertaald naar het sociaal werk bij MeerWaarde voor deze doelgroepen.

Koers Jeugd 2018 - 2023

Met de beleidsvisie 'De kracht van dichtbij' legt MeerWaarde de basis voor het sociaal werk jeugd in Haarlemmermeer tot 2023. Een visie en een koers als fundament voor ons werk en de daaruitvoortvloeiende keuzes voor de komende periode. Door te investeren in de jeugd, laten we de samenleving schitteren. We staan voor een samenleving waarin alle kinderen en jongeren gelijke kansen krijgen om mee te doen. Om hun talenten te ontdekken, zich te vormen en te ontwikkelen tot zelfstandige en ‘samen’redzame inwoners. Morgen begint vandaag. Vanuit die overtuiging geven we het sociaal werk jeugd vorm. Door te investeren in de kinderen van nu, investeren we in de jongeren van straks. En in de volwassenen van morgen. De impact van sociaal werk jeugd draagt dus ver. Veel verder dan vandaag alleen.

Koers Volwassenen 2020 - 2023

In onze koers voor Volwassenen 'Anders kijken, denken en doen' geven we richting aan onze werkzaamheden voor volwassenen. De koers maakt duidelijk waar we voor staan, wat anderen van ons én wij van anderen mogen verwachten. Daarmee is de koers een belangrijk kompas voor onze samenwerking met anderen. We willen iedereen inspireren om in beweging te komen en samen met ons invulling te geven aan ons motto: Zelf, samen, sterker!

Governancecode

Good governance, ofwel goed bestuur en toezicht van organisaties, is een belangrijk thema geworden. Ook binnen het sociaal werk. Als maatschappelijke organisatie willen wij ons verantwoorden naar de omgeving. We willen transparant en open communiceren. Laten zien wat we doen en hoe we dat doen. Daarom onderschrijven we de Governancecode van Sociaal Werk Nederland. U vindt ons in het register.

Zelforganisatie

Bij MeerWaarde werken we met een structuur en cultuur van zelforganisatie. Meer hierover leest u hier.

alle activiteiten