Jongerenwerker van MeerWaarde is Sociaal Werker van het Jaar

Simone Duin is Sociaal Werker van het Jaar 2020! Deze MeerWaarde-medewerker is verkozen tot landelijk ambassadeur voor sociaal werk.

Renata Fideli, Directeur-Bestuurder van welzijnsorganisatie MeerWaarde is supertrots op Simone en op de jeugdaanpak van alle collega’s, die aanslaat in de wijken. “En daar komt nu nog een officiële titel bovenop. Dit is het een pluim voor al ons sociaal werk in Haarlemmermeer.” 
Met deze professional in haar rol van sociaal werker jeugd / jongerenwerker heeft Haarlemmermeer een waardige ambassadeur voor de totale beroepsgroep.

Cruciaal beroep

Corona heeft enorme impact op het werk van álle sociaal werkers; het is niet voor niets een cruciaal beroep. Daarom wilde de jury via de verkiezingsuitslag aandacht en waardering vragen voor de bijzondere omstandigheden waarin sociaal werkers nu hun werk doen. Simone gaat de komende maanden op podia overal in Nederland de grote waarde van sociaal werk uitdragen.

Simone Duin: "Ik ben trots dat ik voor MeerWaarde werk en dat wij voor ruim 150.000 inwoners van belang zijn."

De uitslag werd bekend gemaakt tijdens een online event. Lex Staal, voorzitter van de jury, citeerde uit het juryrapport: “Simone is enthousiast, ondernemend en bevlogen. Ze maakt duidelijk wat de kracht is van jongerenwerk als preventie-instrument. Ze is overal zichtbaar, zowel offline als online, en is sterk gericht op verbinding en samenwerking.”

MeerWaarde focust met het sociaal werk op de actualiteit, samenwerking en preventie.

Actualiteit

Het mentaal welzijn van jongeren tijdens corona komt nauwelijks in het nieuws. De jeugd heeft ook zorgen en angsten. Een dip, eenzaamheid en depressies liggen op de loer. De rol van het jongerenwerk is zeker niet wijzen met het vingertje of iemand zich goed aan de maatregelen houdt, maar wel met jongeren het gesprek aangaan. Een jongere heeft het moeilijk als hij zijn opa, die binnenkort zal sterven, niet meer mag bezoeken. Simone Duin en haar collega’s in het jongerenwerk blijven zeer goed luisteren en signaleren. “Flexibiliteit is de kern van mijn vak, zowel online als offline. Ik hou de ontwikkelingen en trends bij. Met nieuwe diensten speelt MeerWaarde in op de vragen en behoeftes van de jeugd.”

Bijna drie maanden thuiszitten, dat hakt er echt in. De jongeren mochten niet naar school, konden niet samen sporten of rondhangen. Ze zagen hun vrienden nauwelijks, En dat allemaal om de oudere generaties te beschermen. De nadruk in deze crisis ligt vooral op de kwetsbare ouderen. De groep jongeren mogen we zeker niet vergeten. Ze bevinden zich nu immers in een belangrijke periode in hun ontwikkeling: de identiteitsvorming. Wat gebeurt er momenteel met de jeugd? Als jongeren nu bij elkaar komen, wordt dat snel gezien als overlast. MeerWaarde kijkt daar heel anders naar: “We nemen het voortouw en ontplooien activiteiten voor en door deze groep. Jongeren vervelen zich en kunnen depressief worden. Hoe gaat het met hun mentale welzijn? Ze zitten thuis op elkaars lip en krijgen spanningen in het gezin.”

De vraag is of de versoepeling van de maatregelen nu genoeg mogelijkheden biedt om hun leven weer op te pakken. MeerWaarde vraagt aandacht voor hun welzijn en voor de mooie verhalen en behoeftes van de jongeren die er het beste van maken in deze moeilijke tijd.

Samenwerking

Het sociaal werk jeugd in Haarlemmermeer focust ook op samenwerking. De welzijnsorganisatie werkt graag samen met de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven.

Deze samenwerkingen zijn heel belangrijk. Zowel in het vroegtijdig signaleren, als in het bieden van perspectief. Een sterk voorbeeld is het Innovatie- en KennisLAB dat Simone begin maart 2020 mede organiseerde. Simone Duin: “Meer dan 200 collega’s van welzijn, politie, handhaving, GGD, onderwijs, leerplicht, mantelzorg, sport en bedrijfsleven hebben we toen samengebracht. We inspireren, informeren en verbinden graag. We doen dat natuurlijk niet zomaar, maar om het welzijn van alle inwoners te verbeteren en te versterken.” 

Een aantal mensen uit het bedrijfsleven is nu bijvoorbeeld vrijwillig mentor bij ons project MatchMentor. Dat is een project voor jongeren waarbij MeerWaarde naast samenwerking met het bedrijfsleven, deze ook zoekt met studenten van hogescholen.

Preventie

MeerWaarde focust op preventie. Daarmee wordt zwaardere zorg voorkomen.
De preventieve inzet van het jongerenwerk blijkt vooral uit het aansluiten bij de leefwereld van jongeren. Door te luisteren, talententontwikkeling te bieden, en jongeren op weg te helpen door hun eigen kracht en netwerken te versterken. Simone: “Een puberjongen leerde ik op zijn dertiende kennen. Ik zag al zijn frustraties en z’n zoektocht naar een eigen identiteit. Voor hem was ik aanspreekbaar. Een soort klankbord om over zijn ’troubles’ te praten en om te informeren en adviseren. Nog steeds hebben we persoonlijk contact. Ook nu hij twintig is, zijn school heeft afgemaakt en zelfstandig ondernemer is!”

In dit jaar als landelijk ambassadeur voor sociaal werk gaat Simone Duin deze drie focuspunten verder concretiseren: “Ik zie wat er allemaal op me afkomt en ga kansen pakken om te vertellen dat iedereen recht heeft op steun van een sociaal werker jeugd!” Simone blijft zich inzetten voor de jongeren in Haarlemmermeer. “Deze jongeren zijn geweldig”.

Uitzending van de verkiezing

Bekijk hier de uitzending van de verkiezing op 20 mei.

persbericht 18 juni 2020, 27 oktober 2020

alle activiteiten