Meer informatie

Positief advies CIIO

Algemeen over het Kwaliteitslabel

Filmpje

De uitreiking van het Kwaliteitslabel was tijdens een livestream met de medewerkers.
Bekijk hier een samenvatting van de overhandiging.

MeerWaarde ontvangt Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk

Op 29 juni 2021 heeft welzijnsorganisatie MeerWaarde het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk ontvangen van Lex Staal, directeur van brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland.

Renata Fideli, Directeur-Bestuurder van MeerWaarde: “We zijn het aan onze klanten – de inwoners van Haarlemmermeer - en opdrachtgevers verplicht om ons voortdurend te blijven verbeteren. Om dié dienstverlening te bieden die effectief bijdraagt aan het welzijn van onze kwetsbare inwoners. Daarom hebben we ons door externe onafhankelijke experts laten beoordelen op scherpe kwaliteitscriteria.”

Opvallend sterke punten MeerWaarde

De onderzoekers constateren in hun toetsingsrapport twee opvallend sterke punten van MeerWaarde:

  • “MeerWaarde heeft een scherpe zelfkritische blik wanneer het gaat om de doelmatigheid en efficiency van de eigen organisatie en acteert hier op.”
  • “Ondanks de coronacrisis heeft MeerWaarde al haar doelen in 2020 behaald en haar diensten voortgezet.”

Staal: ”MeerWaarde heeft het afgelopen jaar twee plannen gerealiseerd: een ambitieus koersplan en een coronaplan. Dat zegt iets over de organisatie. Over het elan en het enorme verantwoordelijkheidsgevoel van 100 medewerkers. Jullie zijn er op de momenten dat mensen jullie nodig hebben. Daarnaast is de organisatie naar zichzelf blijven kijken: 'doen we het goed of kan het beter?' Dit zelfreinigend vermogen is een groot compliment waard.”

MeerWaarde scoorde positief op 48 van de 49 normen. De resterende norm is gedeeltelijk behaald en daarvoor ligt het plan van aanpak al klaar. Staal: "Deze norm gaat over persoonlijke ontwikkeling en intervisie. De mensen bij MeerWaarde zijn zo betrokken dat ze het afgelopen jaar onvoldoende zijn toegekomen aan hun eigen deskundigheidsbevordering." Alle capaciteit en menskracht is ingezet voor de inwoners. Na de coronacrisis komt hier ook weer aandacht voor.

Grote erkenning van ons sociaal werk

Fideli: “De ontvangst van dit certificaat is een grote erkenning van ons sociaal werk en een pluim voor al onze vrijwilligers en medewerkers, maar ook voor onze opdrachtgever, de gemeente Haarlemmermeer, die samen met ons een plan opstelt om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Een taak die we uiterst serieus nemen. Niet in de laatste plaats is de pluim ook bedoeld voor onze inwoners voor wie wij een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. We zijn trots op alle inwoners, jong en oud, die bij ons aankloppen omdat ze willen werken aan zelf- en samenredzaamheid en een beter toekomstperspectief. Reden voor een feestje dus."

Staal: "Het sociaal werk heeft alle gaten dichtgelopen het afgelopen jaar. Alle logische vindplekken van het sociaal domein moesten dicht terwijl de sociaal werkers juist de straat opgingen. De waarde van het sociaal werk heeft zich wel bewezen. Met recht is het sociaal werk een cruciaal beroep. We hebben een vak waar we trots op zijn. We werken methodisch, hebben toegevoegde waarde en laten dat zien met een toetsing door externe auditoren."

Over het kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk

Het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk van brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland biedt opdrachtgevers, stakeholders en klanten inzicht in de kwaliteit van de dienstverlening die zij inkopen bij sociaalwerkorganisaties. Het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk is ontwikkeld vanuit gedeelde waarden binnen de branche en vanuit de ambitie om optimaal te presteren. Het label is gebaseerd op het vakmanschap van sociaal werkers, het effect van de dienstverlening voor inwoners en faciliterende, lerende organisaties met adequaat bestuur.

nieuws, 29 juni 2021 (update 8 juli 2021)

alle activiteiten