Contactpersoon

Vrijwilligers met vragen kunnen contact opnemen met de sociaal werker die hun contactpersoon is.
Voor algemene vragen over vrijwilligerswerk kunt u contact opnemen met de vrijwilligers-centrale.

vrijwilligerscentrale@meerwaarde.nl
T 023 - 569 88 71

Vrijwilligers van MeerWaarde

Een groot deel van de bereikte resultaten is in belangrijke mate de verdienste van vrijwilligers. Bijna 500 mensen zetten zich voor anderen in door bij te dragen aan een welzijnsdienst. Achter een (groep van) vrijwilliger(s) staat een sociaal werker die de vrijwilligers traint en coacht en de continuïteit en kwaliteit bewaakt. Voorbeelden van diensten die uitgevoerd worden door vrijwilligers o.l.v. een sociaal werker: Buurtbemiddeling, het ZondagmiddagPodium, MatchMentor, Ouder- en kind-inloop (OKI) en Home-Start. Alle vrijwilligers worden vertegenwoordigd door een klankbordgroep waarin vrijwilligers en professionals zitting hebben.

VrijwilligersAcademie, natuurlijk ook voor de vrijwilligers van MeerWaarde!

De VrijwilligerAcademie biedt trainingen, workshops en cursussen aan voor vrijwilligers van maatschappelijke organisaties in de gemeente Haarlemmermeer. Deze trainingen, workshops en cursussen zijn natuurlijk ook voor onze eigen vrijwilligers. Op deze manier biedt MeerWaarde, naast de begeleiding van de sociaal werkers, onze vrijwilligers de mogelijkheid zichzelf te ontwikkelen. Voor meer informatie en het actuele aanbod: https://www.meerwaarde.nl/activiteiten/vrijwilligersacademie

Documenten voor onze vrijwilligers:

Registratieformulier voor nieuwe vrijwilligers

Declaratieformulier voor vrijwilligers

MeerWaarde vrijwilligersbeleid

MeerWaarde Wegwijzer voor vrijwilligers

Hoe gaan we om met persoonsgegevens van klanten?

In dit animatiefilmpje geven we u tips om een datalek te voorkomen.

Privacyverklaring gegevens vrijwilligers

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

Vragen of meer informatie?

023-569 88 88
informatie@meerwaarde.nl
Dokter Van Dorstenstraat 1
2132 JR Hoofddorp

KvK 41227384