De kracht van het sociaal werk

Het sociaal werk in Nederland wordt uitgevoerd door een breed scala aan beroepskrachten die in al hun verscheidenheid een herkenbaar profiel hebben: ze beschikken allemaal over brede gemeenschappelijke kennis en kunde en ieder over specifieke aanvullende expertise. Daardoor neemt het sociaal werk een belangrijke positie in het sociaal domein in.

In het verleden presenteerden sociaal werkers zich vooral op hun verschillen in deskundigheid als bijvoorbeeld maatschappelijk werker, ouderenadviseur, sociaal raadslieden of jongerenwerker. De transformatie in het sociaal domein zorgde voor een accentverschuiving. Iedereen is nu primair sociaal werker. Deze uniforme beroepsnaam laat de gemeenschappelijke basis zien; iedereen is generalist bij de klant. Onze sociaal werkers zijn allrounders met een brede blik. Daarnaast houdt de sociaal werker zijn of haar eigen deskundigheid, zoals:
• Specifieke methodische kennis en vaardigheden;
• Kennis van specifieke doelgroepen;
• Kennis van specifieke materie of aandachtsgebied.

De sociaal werkers van MeerWaarde werken altijd vanuit de brede context. Dat betekent dat een vraag nooit op zichzelf staat. We onderzoeken de stand van zaken op alle leefgebieden en het welbevinden van alle gezinsleden en de omgeving. Binnen MeerWaarde zijn verschillende expertises aanwezig die samenkomen in multidisciplinaire teams waardoor snel de juiste hulp ingezet kan worden. en. Er is daarbij steeds aandacht voor de kansen om naasten, maar ook collega’s, buurtbewoners, ervaringsdeskundigen of vrijwilligers te betrekken.

Dankzij de brede blik is elke sociaal werker het eerste aanspreekpunt voor inwoners, samenwerkingspartners, het bedrijfsleven en opdrachtgevers.

Een dag uit het leven van de sociaal werker jeugd

"Ik ben aanwezig op scholen en op straat waar ik de jeugd tegenkom. Vaak ben ik aanwezig voordat er een probleem is. En als er dan een hulpvraag komt, kan ik die vroegtijdig oppakken."
Laten zien wat het belang is van de sociaal werkers Jeugd en hoe zij hun werk doen. Met dat doel maakten wij deze video; 'De kracht van dichtbij, een dag uit het werk van de sociaal werker Jeugd'.

In de video volgen we Norman Kortekaas en Simone Duin tijdens het werk wat zij doen. Op straat, bij gezinnen thuis en op het Pluspunt. Steevast op de plekken waar de mensen zijn. Voor onder andere opvoedingsondersteuning, taalprojecten voor kinderen en begeleiding naar werk voor jongeren zijn de sociaal werkers Jeugd te benaderen.

Vragen of meer informatie?

023-569 88 88
informatie@meerwaarde.nl
Dokter Van Dorstenstraat 1
2132 JR Hoofddorp

KvK 41227384