De kracht van het sociaal werk

Het sociaal werk in Nederland wordt uitgevoerd door een breed scala aan beroepskrachten die in al hun verscheidenheid een herkenbaar profiel hebben: ze beschikken allemaal over brede gemeenschappelijke kennis en kunde en ieder over specifieke aanvullende expertise. Daardoor neemt het sociaal werk een belangrijke positie in het sociaal domein in.

In het verleden presenteerden sociaal werkers zich vooral op hun verschillen in deskundigheid als bijvoorbeeld maatschappelijk werker, ouderenadviseur, sociaal raadslieden of jongerenwerker. De transformatie in het sociaal domein zorgde voor een accentverschuiving. Iedereen is nu primair sociaal werker. Deze uniforme beroepsnaam laat de gemeenschappelijke basis zien; iedereen is generalist bij de klant. We noemen sociaal werkers ook wel allrounders met een brede blik. Daarnaast houdt de sociaal werker zijn of haar eigen deskundigheid, zoals:
• Specifieke methodische kennis en vaardigheden;
• Kennis van specifieke doelgroepen;
• Kennis van specifieke materie of aandachtsgebied.

Dankzij de brede blik is elke sociaal werker en makelaar van MeerWaarde het eerste aanspreekpunt voor inwoners, samenwerkingspartners, het bedrijfsleven en opdrachtgevers.

Vragen of meer informatie?

023-569 88 88
informatie@meerwaarde.nl
Dokter Van Dorstenstraat 1
2132 JR Hoofddorp

KvK 41227384