naar overzicht

Inschrijven MeerBabbels

Inschrijfformulier MeerBabbels

Persoonlijke gegevens

meisje
jongen
groep 1
groep 2
leerkracht
intern begeleider
MeerWaarde intern

Persoonlijke gegevens moeder/vader/verzorger

goed
matig
slecht

Aanvullende gegevens

ja
nee
ja
nee
ja
nee
ja
nee

Locatie MeerBabbels

Hoofddorp-Floriande (maandagmiddag)
Nieuw-Vennep (maandagmiddag)
Hoofddorp-Overbos (donderdagmiddag)
Hoofddorp-Toolenburg (dinsdagmiddag)= vol
alle activiteiten