naar overzicht

Business & Social Impact Event

Binnenkort meer info over het event in 2024.

Matchlijst

Matchlijst Beursvloer 2023

Beursgids

Beursgids 2023
Beursgids 2022

Impressie

Impressie van 2023
Impressie van 2022

Opmerkingen, ideeën of vragen? Neem contact op:

socialimpact@meerwaarde.nl
023 - 569 88 71
Mariela Chirino<br/>Sociaal werker<br/>mariela.chirino@meerwaarde.nl
Mariela Chirino

Voorbeelden van matches op de maatschappelijke beursvloer

Sociale impact maken voor de samenleving; daar draait het om bij het maken van matches. Ondernemers die maatschappelijk verantwoord ondernemen, zetten zich in voor de buurt en de maatschappij. Bij voorkeur is de match tweerichtingsverkeer waardoor er een gelijkwaardig partnerschap ontstaat. Er wordt gehandeld op de Beursvloer, maar met gesloten beurzen.

Op de Beursvloer kom je de volgende vier categorieën/hoeken tegen waarin gehandeld wordt. Enkele voorbeelden: 

Menskracht & Hand-en-spandiensten

  • Een van de succesvolle matches van Beursvloer 2023 was die tussen EXPO Greater Amsterdam en Stichting MEERgroen. Stichting MEERgroen werkt via ecologisch natuur- en groenbeheer aan een groenere wereld. Ze herplaatsen bijvoorbeeld overtollige zaaiingen die anders versnipperd of verwijderd zouden worden. EXPO Greater Amsterdam wil graag bijdragen aan een groenere omgeving en meer biodiversiteit. Het begin van een vruchtbare samenwerking die nog geen half jaar later – op 8 maart - resulteerde in het planten van maar liefst duizend ‘adoptieboompjes’. Lees hier meer over deze succesvolle match.

  • Een team medewerkers van een accountantskantoor gaat bankjes plaatsen in de tuin van een grote zorgorganisatie en ontvangt als dank een goed verzorgde BBQ.


Materialen & Faciliteiten

  • Een EHBO-vereniging zoekt een trainingsruimte voor de dinsdagavond; een school stelt zijn personeelskantine beschikbaar en krijgt in ruil daarvoor voor 2 medewerkers een training Bedrijfshulpverlening. 
  • Een groep jongeren rondleiden op je bedrijf, waardoor zij een beter beeld hebben wat zij kunnen doen in de toekomst en in ruil daarvoor een wellicht toekomstige, betrokken collega?
  • Een touringcarbedrijf oefent met hun chauffeurs hoe zij goed een rolstoelgebruiker kunnen begeleiden, maar dit doen zij altijd met lege rolstoelen. Zij maken een match op de beursvloer. Rolstoelgebruikers krijgen een rondleiding door de stad in de touringcar en het bedrijf kan oefenen met rolstoelen goed in de touringcar krijgen maar nu met rolstoelgebruikers. 
  • Een zorginstelling maakt een match op de beursvloer met een fotografe. De cliënten van de zorginstelling krijgen een mooie foto en visagie. Deze foto wordt gebruikt op het planbord in de zorginstelling en de cliënten hebben een mooie foto van zichzelf. De tegenprestatie is een workshop Nederlandse Gebarentaal voor de fotografe. 


Marketing & Communicatie

  • Een communicatiebureau maakt samen met de voedselbank een communicatieplan om de naamsbekendheid te vergroten. De voedselbank plaatst het logo van de aanbieder een jaar lang op de vrachtwagen.
  • Een touringcarbedrijf is op zoek naar een mooie opdruk voor hun touringcar. Zij maken op de beursvloer een match met een dansvereniging. De kinderen van de dansvereniging gaan samen met de touringcar op stap in ruil voor model staan voor de foto voor de bestickering van de touringcar. 


Advies & Training

  • Een accountants firma stelt de jaarrekening van een natuurstichting op en geeft de penningmeester hierbij enkele uren advies. De natuurstichting verzorgt als dank een heerlijke wandeling (met gids) voor alle medewerkers van het bedrijf en sluit de match af met een gezamenlijke picknick.
  • Een voetbalclub krijgt hulp en advies van een bedrijf hoe zij fondsen kunnen werven in ruil voor een voetbal clinic voor het bedrijf.  

alle activiteiten