naar overzicht

BuurtBemiddeling: als je er samen met je buren niet uitkomt

Blaffende honden, rommel, onenigheid over parkeerplekken, overhangende takken of harde muziek; allemaal zaken waarvoor je niet gelijk naar de politie stapt. Soms kom je er samen met de buren niet (meer) uit. Dan is BuurtBemiddeling een goede manier om samen tot een oplossing te komen.

De bemiddelaars ondersteunen buren die overlast van elkaar ervaren en dit samen willen oplossen. Bemiddelaars zijn medebewoners die speciaal zijn opgeleid om te bemiddelen tussen buurtbewoners. De bemiddelaars zijn onpartijdig en gaan met beide buren in gesprek om samen de problemen aan te pakken. Door met elkaar de klachten en wensen te bespreken en naar verbetering te zoeken, kan de overlast meestal flink verminderd worden. Na beide buren individueel gesproken te hebben, komt er onder leiding van de buurtbemiddelaars - op een neutrale plek - een gezamenlijk gesprek om tot afspraken te komen.

Video BuurtBemiddeling


Bekijk hier de video over de aanpak van MeerWaarde BuurtBemiddeling.

BuurtBemiddeling kan niet worden ingezet als u problemen heeft met een instantie, bedrijf, familieleden, in situaties waarbij sprake is van geweld, een verslaving of een situatie waarbij al een juridische procedure is gestart.

MeerWaarde verzorgt BuurtBemiddeling in de gemeenten Haarlemmermeer, Zandvoort, Bloemendaal , Heemstede en Haarlem . Buurtbewoners kunnen zich aanmelden via dit formulier.

Tips

  • Probeer uw buren tijdig aan te geven wat u stoort. Spaart u het op, dan kan het voor uw buren als een verrassing komen.
  • Als u contact zoekt met uw buren, probeer dan op een rustige toon te verwoorden wat voor u het probleem is. Soms blijkt dat het probleem simpel te verhelpen is. 
  • Spreek degene die in uw ogen het probleem veroorzaakt persoonlijk aan. Hiermee voorkomt u geruchten via anderen en kunt u direct iets aan de situatie doen.
  • Benader de ander zoals u zelf ook benaderd zou willen worden.
  • Probeer het samen op te lossen. Als u hoort hoe uw buren het probleem zien, ontstaat er soms begrip voor elkaar.
  • Komt u er samen toch niet uit? Dan bent u bij BuurtBemiddeling welkom voor advies en/of bemiddeling.
  • Schakel de politie of woningbouwcorporatie in als de situatie uit de hand loopt of als er andere zaken spelen.

Bemiddelaars gezocht

We zijn regelmatig op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde bewoners die als buurtbemiddelaar willen werken. Hebt u interesse in de functie van vrijwillig buurtbemiddelaar? Neem dan contact op met een van de coördinatoren.

BuurtBemiddeling officieel erkend door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Sinds december 2011 voldoet MeerWaarde BuurtBemiddeling aan alle gestelde kwaliteitseisen en heeft daarvoor het Plus-certificaat van het CCV ontvangen.

(23 februari 2023)

alle activiteiten