naar overzicht

Informatie

aanmelden bij

judy.deleeuw@meerwaarde.nl

Sociaal makelaars: bruggen slaan waar ze niet vanzelf ontstaan Onze sociaal makelaars brengen mensen en organisaties in de wijk bij elkaar.

Wilt u graag nieuwe mensen leren kennen of weet u de weg niet in uw wijk? Soms is de drempel hoog en weet u niet waar te beginnen. Dan is het fijn als iemand u op weg helpt.
De sociaal makelaar gaat met u in gesprek en brengt u in contact met de juiste personen en organisaties. Wij nemen u bijvoorbeeld mee naar activiteiten in de wijk zoals een wandelclub of eten bij een wijkrestaurant en ondersteunen bij het maken van nieuwe contacten en soms zelfs vriendschappen. Wij kennen de voorzieningen en mogelijkheden in de wijk (en omgeving) en helpen u op weg. MeerWaarde gelooft dat sociale contacten essentieel zijn voor het ervaren van gezondheid en geluk.

Sociaal makelaar Mary met Stef en Jan (fotografie Martine Goulmy).

Waarvoor kunt u de sociaal makelaar inschakelen?
als u behoefte heeft aan meer sociale contacten en gezelligheid
bij vragen of zorgen over het welzijn van uzelf, een buurtbewoner of familielid
als u benieuwd bent naar activiteiten in de wijk
wanneer u iets mist in de wijk, of juist een leuk idee heeft voor de buurt(bewoners)
wanneer u kansen ziet voor samenwerking tussen bewoners en organisaties in de wijk
wanneer u zich wilt inzetten als vrijwilliger.
De sociaal makelaar denkt mee, helpt bij het verhelderen van uw vraag en zoekt met u naar mogelijkheden. Is er een activiteit, bewoner of organisatie die past bij uw vraag of aanbod, maar is een eerste stap te groot, dan ondersteunt de sociaal makelaar in het eerste contact.

Voorbeeld
Een inwoonster van Haarlemmermeer wilde graag meer sociale contacten omdat ze veel alleen is. Uit het gesprek dat de sociaal makelaar met haar had, bleek dat ze graag als vrijwilliger aan de slag wil op een plek waar andere mensen komen. Zij zet zich nu in bij het wekelijkse diner voor bewoners in het buurthuis.

alle activiteiten