naar overzicht

Informatie

tijd

dinsdag 15.30 - 16:30 uur

locatie

OBS De Twickel

aanmelden bij

Aanmelden kan door de leerkracht van de basisschool via dit inschrijfformulier:
Inschrijven

vragen?

meerbabbels@meerwaarde.nl

kosten

geen

MeerBabbels

Een naschoolse activiteit gericht op taal.

Als uw kind moeite heeft met de Nederlandse taal maakt het minder makkelijk contact met leeftijdgenootjes en de juf of meester.

MeerBabbels is bedoeld voor kinderen uit groep 1 en 2. Door extra te oefenen met de Nederlandse taal leren de kinderen de taal beter te begrijpen. Ze kunnen zich beter uitdrukken, gaan zich zekerder voelen en maken sneller contact met andere kinderen. Kinderen oefenen in een groep spelenderwijs met de Nederlandse taal

Problemen waar deze kinderen mogelijk tegenaan lopen:

* dat ze een speluitleg of de instructie voor een knutselwerkje niet begrijpen;
* dat ze soms moeite hebben met samenwerken;
* dat ze een ander niet altijd laten uitpraten.

Van de ouders wordt verwacht dat ze het laatste kwartier van de bijeenkomst aanwezig zijn om uitleg te krijgen over de opdracht. Er is dan ook gelegenheid om vragen te stellen. De laatste (vijfde) les van een thema gaan de ouders en kinderen samen op pad voor bijvoorbeeld een bezoek aan de bibliotheek, de Heimanshof of de kinderboerderij.

MeerBabbels bestaat uit wekelijkse bijeenkomsten van 75 minuten gedurende het hele schooljaar. De activiteit wordt afhankelijk van de vraag op verschillende locaties in de hele Haarlemmermeer aangeboden. De bijeenkomsten zijn geïnspireerd op de thema`s Eten en drinken, Dier en Natuur, Sport en Spel, Familie, De Wereld en Verkeer.

In de schoolvakanties wordt MeerBabbels niet gegeven.

Fotografie Martine Goulmy
(27 oktober 2022)

alle activiteiten