naar overzicht

Informatie

aanmelden bij

pluspuntzuidwest@meerwaarde.nl

kosten

€ geen

Opvoedondersteuning: voor iedere ouder

Triple P staat voor 'Positive Parenting Program' en is een methode voor opvoedingsondersteuning voor ouders met kinderen van 0 tot 16 jaar.
Opvoeden is niet altijd even makkelijk. Het is daarom goed om ondersteuning te vragen als u tegen problemen aanloopt. Bij MeerWaarde werken we met Triple P, dat staat voor ‘Positive Parenting Program’. Triple P is een methode voor opvoedingsondersteuning voor ouders met kinderen van 0 tot 16 jaar.

Triple P is een laagdrempelige methode om emotionele en gedragsproblemen bij kinderen te voorkomen. Triple P leert ouders:

  • Een positieve opvoedstijl.
  • Beter omgaan met moeilijk gedrag van kinderen.
  • Betere communicatie tussen ouder en kind in alledaagse situaties.

Triple P heeft vijf basisprincipes voor positief opvoeden:

  • Kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden.
  • Kinderen laten leren door positieve ondersteuning.
  • Aansprekende discipline hanteren.
  • Realistische verwachtingen hebben van het kind.
  • Als ouder goed voor jezelf zorgen.
  • Deze vijf basisprincipes zijn praktisch uitgewerkt in 17 opvoedvaardigheden die positief contact bevorderen, gewenst gedrag bevorderen, nieuwe vaardigheden en gedrag aanleren, en ongewenst gedrag leren hanteren.

Informatie
pluspuntzuidwest@meerwaarde.nl

alle activiteiten