naar overzicht

Stacks: jongeren bijbanenproject

Wat doet het Jongeren bijbanenproject Stacks bij MeerWaarde?

Jongeren bijbanenproject Stacks bij MeerWaarde ondersteunt schoolgaande jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 17 jaar bij het vinden van een bijbaantje, waarin zij na schooltijd (extra) vergoeding kunnen verdienen. Sociaal werkers van het Jongeren bijbanenproject Stacks bij MeerWaarde begeleiden deze jongeren tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Ons streven is om de jongeren zo veel mogelijk in hun eigen woonwijk of in de wijk waar hun school staat, te werk te stellen. Op die manier leren zij hun wijk en wijkbewoners op een andere manier en beter kennen.

Stacks

Het Jongeren bijbanenproject Stacks bij MeerWaarde helpt jongeren om te leren om een bijbaan te vinden maar ook te houden. Hiervoor zullen we samenwerken met zowel commerciële als niet-commerciële organisaties. Per week mogen de jongeren maximaal 5 uren werken. Dit bijbanenproject is mede tot stand gekomen in samenwerking met MeerWaarde.

Begeleiding

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt de jongere direct aangestuurd door een werkbegeleider vanuit de betreffende organisatie. Daarnaast kan hij/zij rekenen op ondersteuning van een coach. De coach is een sociaal werker, dan wel een stagiair van het Jongeren bijbanenproject Stacks bij MeerWaarde, allen met een sociaal (ped-) agogische opleiding. Deze laatste bereidt de jongere voor op zijn/haar Stacks en heeft aandacht voor het aanleren en verbeteren van sociale vaardigheden. De jongeren krijgen workshops aangeboden. Deze workshops behoren tot het Stacks traject en de gemaakte uren worden opgeteld als gewerkte uren.

Werkwijze

Tijdens het inschrijfgesprek zullen wij de contactgegevens en de overige interesses en hobby’s van de jongere noteren. Daarnaast hebben wij de schoolgegevens (adres/telefoonnummer + schoolrooster) genoteerd, zodat wij weten wanneer de jongere beschikbaar is voor een bijbaantje.
Met de jongere hebben wij afgesproken dat wij contact zullen opnemen, zodra er een plaats beschikbaar komt binnen de bestaande Stacks of wanneer wij een ander geschikt bijbaantje hebben gevonden. Die afspraken leggen wij vast in een vrijwilligersovereenkomst die een sociaal werker ook mede zult ondertekenen, zodat wij zeker weten dat we samen een akkoord hebben. Wanneer de jongere aan de slag gaat, zullen wij contact opnemen met de ouders.

Verdiensten en uitbetaling

Afhankelijk van zijn/haar leeftijd verdient de jongere een vrijwilligersvergoeding tussen de € 2,15 en € 2,50 per uur. Jongeren bijbanenproject Stacks bij MeerWaarde bewaakt dat deze bedragen niet worden overschreden. Uitbetaling geschiedt op de eerste donderdag van de maand (over de voorafgaande maand), contant. De jongere ondertekent een declaratie vergoedingsformulier bij ontvangst. Omdat de vergoeding is gebaseerd op de wettelijke vergoedingen voor vrijwilligerswerk hoeft eveneens geen belasting over de verdiensten te worden betaald.

Wetgeving

De jongeren verrichten op vrijwillige basis werkzaamheden via het Jongeren bijbanenproject Stacks bij MeerWaarde. Het Jongeren bijbanenproject Stacks bij MeerWaarde houdt hierbij de wettelijke regels aan die de overheid heeft opgesteld ten aanzien van jongeren en arbeid. Meer over de wettelijke regels kunt u vinden via: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jongeren-en-werk

Vragen?

Heeft u nog behoefte aan meer informatie? Neemt u dan gerust contact op met de onderstaande sociaal werkers van het Jongeren bijbanenproject Stacks bij MeerWaarde.

Mirjam Luyten
06 21 55 62 43

Iliass Marghich
06 36 49 70 06

Vragen of meer informatie?

023-569 88 88
informatie@meerwaarde.nl
Dokter Van Dorstenstraat 1
2132 JR Hoofddorp

KvK 41227384