naar overzicht

Meer informatie of aanmelden


Waar:
Dorpshuis Zwanenburg-Halfweg, Dennenlaan 133a, 1161 CN Zwanenburg

Dag:
Elke vrijdagmiddag

Tijdstip:
13:30 tot 16:00 uur

Contact:
Friso Spring in 't veld
friso.springintveld@meerwaarde.nl
06 -30 78 28 51

De Huiskamer voor senioren: in kleine kring elkaar ontmoeten

Wilt u graag in contact blijven met leeftijdsgenoten? Even uit de sleur van alle dag komen? Dan bent u van harte welkom bij de Huiskamer groep, een inloop voor senioren in het dorpshuis van Zwanenburg.

Als oudere merkt u wellicht dat het leven stiller wordt, bijvoorbeeld als u uw partner bent verloren. Dat er minder contact is met familie, vrienden en kennissen. En dat het lang niet altijd mogelijk is om mee te doen met vaste, wekelijkse activiteiten, bijvoorbeeld omdat dit te druk of te vermoeiend is. Soms kan ook een lichamelijke beperking of het ontbreken van vervoer een reden zijn.

Een bezoek aan de Huiskamer begint met koffie en thee en een gezellig praatje, dat soms uitloopt in een interessante discussie die de rest van de middag duurt. Maar u kunt er ook samen met anderen een spelletje spelen, foto’s bekijken of het hebben over het laatste nieuws.

Als u niet op eigen gelegenheid kunt komen, hebben we vrijwillige chauffeurs die u thuis op kunnen halen en aan het eind van de middag weer terugbrengen.

(27 mei 2024)

alle activiteiten