Voorbeelden van bedrijven met het hart op de juiste plaats

Sponsoring van 120 maaltijden voor inwoners 

Aandacht voor de mensen om ons heen om er juist in deze bijzondere Coronatijd voor elkaar te zijn en een steuntje in de rug te bieden. Dàt was de gedeelde drijfveer van MeerWaarde en de Rabobank om  bij inwoners in Haarlemmermeer een goede, gezonde en een heerlijke maaltijd langs te brengen.

De ondernemers Jonathan Karpathios en Xander Meijer bereidden de maaltijden met verse, lokaal geteelde groente. Op deze manier hielpen we ook de lokale boeren die op dit moment moeite hebben om hun producten te verkopen.

Sociaal werkers van MeerWaarde en medewerkers en directeur van de Rabobank reden met een kofferbak vol of op de fiets Haarlemmermeer rond. De inwoners waren blij verrast en soms geraakt door het bezoek aan de deur, dat nog even bleef voor een praatje op 1,5 meter afstand. We troffen een gezin met acht kinderen met hun mooiste feestkleding aan. Ontroerend en hartverwarmend voor beide kanten van de voordeur! 

Lokale aanpak eenzaamheid met bedrijven in winkelcentrum ‘ Vier Meren’

Deze aanpak bestaat uit het opzetten van een netwerk van bedrijven in het winkelcentrum ‘Vier Meren’ die zich willen inzetten om eenzaamheid onder ouderen tijdig op te sporen, aan te pakken en te voorkomen. We zijn het project gestart met Axxicom Thuishulp en Rabobank Schiphol. Lokale ondernemers worden getraind om bij hun klanten eenzaamheid te signaleren en te bespreken. In de aanpak tegen eenzaamheid hebben lokale ondernemers een belangrijke signaleringsfunctie.  Door goede afspraken te maken over doorverwijzing wordt eenzaamheid aangepakt. De sociaal werkers van MeerWaarde staan klaar om de juiste opvolging aan de gesprekken te geven. Zo ontstaat er een waardevol en duurzaam netwerk. OPROEP: We bellen ondernemers in het centrum met een natuurlijke aanloop voor ouderen om te vragen of zij aan het project willen deelnemen. Bij interesse kunnen ondernemers zich zelf ook aanmelden, stuur een bericht aan yvonne.vandenberg@meerwaarde.nl.

Bemiddeling van vrijwilligers voor apotheek Veen

Apotheek Veen zocht vrijwilligers om klanten vanwege de Corona-maatregelen met de juiste aantallen de apotheek toe te laten. De VrijwilligersCentrale Haarlemmermeer bemiddelde een groep vrijwilligers aan de apotheek die inmiddels aan de slag zijn gegaan. Apotheek Veen doet meer. Zij zijn ook partner in 'De Haarlemmermeerse mantelbezorger'. Mantelbezorgers bezorgen medicijnen op adressen waar een ‘plus-bezorging’ nodig is. Het gaat daarbij om eenzame en kwetsbare inwoners in brede zin. De mantelbezorgers gaan met de inwoners in gesprek en bij een ‘niet-pluis’-gevoel wordt een sociaal makelaar ingeschakeld. Een innovatief project om inwoners in een kwetsbare situatie in beeld te krijgen en te ondersteunen.

Makelaar Schenk voorziet inwoners in Haarlemmermeer van bloemzaadjes

In het kader van de Nationale zaaidag op 22 april 2020, heeft MeerWaarde in samenwerking met makelaarskantoor Schenk kleurrijke cadeautjes in een nieuwbouwwijk met sociale huurwoningen bezorgd. Op deze zakjes zaad stond de boodschap:
"Geinspireerd door de Nationale Zaaidag in april, oorspronkelijk bedoeld om de bijen te steunen, vindt MeerWaarde het belangrijk dat u zich gesteund voelt. Fleur de dag en de natuur op met deze bloemzaadjes."

(19 mei 2020)

alle activiteiten