naar overzicht

Business & Social Impact Event

Binnenkort meer info over het event in 2024.

Matchlijst

Matchlijst Beursvloer 2023

Beursgids

Beursgids 2023
Beursgids 2022

Impressie

Impressie van 2023
Impressie van 2022

Opmerkingen, ideeën of vragen? Neem contact op:

socialimpact@meerwaarde.nl
023 - 569 88 71
Mariela Chirino<br/>Sociaal werker<br/>mariela.chirino@meerwaarde.nl
Mariela Chirino

MBO Award

Dit jaar gaat de Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) Award naar het bedrijf die de meest veelbelovende match maakt. Wie deze match maakt wordt bepaald door de jury die bestaat uit Wethouder Marja Ruigrok (juryvoorzitter), Martijn Kool (Directeur-Bestuurder MeerWaarde) en Karen Meinhardt (Directeur NMCX Centrum voor Duurzaamheid).

Let op: De matches zullen beoordeeld worden op basis van de ingevulde matchformulieren! Zorg er dus voor dat je de details hieronder aandachtig doorneemt en de criteria voor impact zoveel mogelijk toepast tijdens het beschrijven van de gemaakte match!

Jury richtlijnen 

1. Kwaliteit van het Voorgestelde Plan

Beoordeel de kwaliteit en grondigheid van het voorgestelde plan op het matchformulier. Hoe goed is het plan omschreven? Is het duidelijk en haalbaar?

2. Innovatie en Creativiteit

Let op innovatieve en creatieve elementen in het voorgestelde plan. Hoe uniek is de voorgestelde aanpak? Innovatie kan de impact vergroten.

3. Potentie voor Impact

Beoordeel de verwachte impact van de voorgestelde match. Hoe groot is de impact op de gemeenschap als het plan wordt uitgevoerd?

4. Samenwerking en Synergie

Onderzoek de mate van samenwerking tussen de betrokken partijen zoals aangegeven op het formulier. Sterke samenwerking kan leiden tot grotere impact.

5. Mogelijkheid tot Schaalbaarheid

Overweeg of het voorgestelde plan gemakkelijk kan worden gerepliceerd op andere locaties of kan worden opgeschaald voor grotere impact in de toekomst.

6. Betrokkenheid van Werknemers

Beoordeel de voorgestelde match op betrokkenheid van medewerkers van het bedrijf bij het doen van vrijwilligerswerk in de match. Actieve medewerkers kunnen bijdragen aan het succes van de match.

7. Communicatie en Bewustwording

Kijk of het formulier aangeeft hoe de match kan bijdragen aan een grotere bewustwording van maatschappelijke kwesties, zelfs vóór de uitvoering.

alle activiteiten