De Verwijsindex

Waarom?

Soms heb je te maken met verschillende organisaties die jou of je ouders helpen of begeleiden. Het is belangrijk dat deze hulpverleners en begeleiders dit van elkaar weten. Zo werken ze niet langs elkaar heen en kunnen ze jou zo goed mogelijk helpen.

Wat staat er in de Verwijsindex?

In de Verwijsindex staat een korte vermelding. Die bestaat alleen uit je naam, je adres, je geboortedatum, geslacht en niet zichtbaar voor de hulpverlener of begeleider jouw BSN. Aan jouw gegevens koppelt een hulpverlener of begeleider zijn of haar naam. Er staat niet in waarom je begeleiding of hulp krijgt, alleen van wie. Als een andere hulpverlener ook een vermelding in de verwijsindex zet, ziet hij met welke hulpverleners jij en je ouders nog meer te maken hebben.

Wat zijn de afspraken?

  • Alle kinderen/jongeren tot en met 23 jaar die MeerWaarde begeleidt, worden in de Verwijsindex geplaatst. Dus ook wanneer je nog geen zorgen hebt. De Verwijsindex wordt vooral preventief ingezet.
  • Ben je jonger dan 12 jaar dan informeert de begeleider je ouders over de vermelding in de Verwijsindex. Ben je tussen de 12 en 16 jaar dan worden je ouders en jij ge├»nformeerd. Als je ouder bent dan 16 dan informeert de begeleider jou over de vermelding in de Verwijsindex.
  • Begeleiders en hulpverleners mogen niet zomaar informatie met elkaar uitwisselen, daarvoor hebben ze jouw toestemming of die van je ouders nodig. Als je tussen de 12 en 16 jaar bent moeten ze zowel jou als je ouders om toestemming vragen. Ben je ouder dan 16, dan hoeven je ouders geen toestemming te geven, alleen jij.
  • Alleen in bijzondere gevallen vragen zij geen toestemming aan jou en/of je ouders, bijvoorbeeld als het gaat om een bedreigende situatie.
  • Jouw persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan begeleiders van andere organisaties die ook een vermelding over jou en/of je gezin in de Verwijsindex hebben gezet.
  • Jij (of je ouders/verzorgers) kunt vragen welke gegevens over jou in de Verwijsindex staan en je kunt vragen om een kopie. Je kunt ook bezwaar maken tegen de vermelding in de Verwijsindex. Dit doe je bij de gemeente waar je woont.
  • Op de Verwijsindex is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit is een wet waarin jouw privacy is geregeld.

Wie werken er met de Verwijsindex?

Dat kan iemand van je school zijn, of een sociaal werker jeugd met wie je contact hebt. Denk bijvoorbeeld ook aan jeugdgezondheidszorg, (jeugd-)hulpverlening, maatschappelijk werk, verslavingszorg of jeugdzorg. De Verwijsindex is een systeem dat in heel Nederland gebruikt wordt.

Privacy

De Verwijsindex is onderdeel van het privacybeleid van MeerWaarde .

alle activiteiten