naar nieuwsoverzicht

Sociaal werkers jeugd: de elitetroepen in de wijk!

Door de recente dood van advocaat Derk Wiersum schudde onze rechtstaat op zijn grondvesten. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid pleitte voor een speciale narco-brigade van onder meer fiscalisten en opsporings- , justitie- en politiemensen die drugscriminaliteit gaat bestrijden. Als het gaat om preventie op gemeentelijk niveau ziet hij een belangrijke rol voor het jeugdwerk.

Ik ben dat helemaal met hem eens. Bescherming van de rechtsorde begint bij contact in de wijk. Want tegen het snelle drugsgeld is weinig opgewassen behalve echt luisteren, dicht bij de jongeren staan en begrijpen wat jongeren bezighoudt.

In de leefwereld van jongeren stappen
Dit doen we dagelijks. Zelfstandig én in nauw contact met andere organisaties, zoals de minister bepleit. En succesvol. We stemmen af met handhavers en wijkagenten. Door korte lijnen en goede afspraken dragen onze sociaal werkers jeugd bij aan een veilige en leefbare buurt. Door in de leefwereld van jongeren te stappen en contact te leggen, sluiten we aan bij wat er speelt en zijn we in staat om zowel preventief als proactief in te spelen op signalen. 

We zijn een van de partners in het Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2019 van de gemeente Haarlemmermeer en zijn convenantpartner in de integrale aanpak jeugd Haarlemmermeer. Met gemeente, Openbaar Ministerie, Politie en Halt werken we nauw samen. Met als doel criminaliteit en overlast door de jongeren terug te dringen, hun sociale positie te versterken en deze jongeren perspectief te bieden.

Uitbreiding sociaal werk in de wijk
Wat is nodig om de weg naar drugscriminaliteit voor jongeren te blokkeren? Vaak wordt er als eerste gegrepen naar het legaliseren van een aantal drugs. Ik vind ten onrechte. De grootste kans op succes ligt (volgens mij) bij het intensief betrekken van onderwijs en opvoeders én uitbreiding van het sociaal werk in de wijk. De invloed van de directe omgeving op jongeren wordt namelijk stelselmatig onderschat. Ook hier is samenwerking met onze ‘partners in crime’ van essentieel belang.

Voorkomen is beter én goedkoper dan genezen
Voor ‘het oprollen, afpakken en voorkomen’ van drugscriminaliteit trekt het kabinet de komende jaren fors geld uit. Het lijkt mij dat het accent hier op ‘voorkomen’ moet liggen, want dat is immers beter én goedkoper dan genezen. Investeer in het sociaal werk waarbij jongeren terecht kunnen met problemen en vragen. Zo houden we ze al vroeg in het vizier én op het rechte pad.


Renata Fideli

Directeur-Bestuurder MeerWaarde

nieuws 9 oktober 2019

alle activiteiten