naar nieuwsoverzicht

Je zult maar kwetsbaar worden in de nieuwe realiteit...

blog

Tijd voor bezinning. Bezinning op ons sociaal werk. Op onze idealen in relatie tot de realiteit. Afgelopen zomer stond voor mij in het teken hiervan. Met als centrale vraag: Kunnen we als MeerWaarde onze kwetsbare medemens nu en in de toekomst (blijven) ondersteunen in Haarlemmermeer?

De nieuwe realiteit gaat voorbij aan de welzijnsopgave

Aanleiding voor deze exercitie waren de discussies en besluiten in de gemeenteraad eerder dit jaar over aangekondigde bezuinigingen. Nu het stof wat is neergedaald, realiseer ik me dat we te maken hebben met een nieuwe realiteit. Een realiteit waarin de politiek voorbij gaat aan de welzijnsopgave die er is én waar we nog voor komen te staan door de gevolgen van de coronacrisis, de klimaatcrisis én de sociale crisis. En een realiteit waarin de suggestie gewekt wordt dat investeringen in welzijn en preventie onnodig luxe zijn. En dus geen prioriteit hebben. Wonen, werken en veiligheid, óók belangrijke levensbehoeften, hebben dat wel. Ik vraag me dan oprecht af hoe je deze thema’s succesvol wilt realiseren als de mensen waarvoor je dit doet niet in balans zijn.

Mijn sociale hart zegt: Nee! Het kan geen tandje minder. Nu niet, nooit niet. Niet omdat ik verkrampt wil vasthouden aan huidige structuren en gewoontes. Nee. Want ik ben de eerste die nieuwe inzichten en werkwijzen omarmt als deze noodzakelijk en efficiënt blijken te zijn. Bij MeerWaarde laten we ons niet voor niets doorlopend monitoren of er in onze organisatie zaken verbeterd of geprofessionaliseerd kunnen worden. Of er nog behoefte is aan bepaalde diensten. Want wij zijn sociaal werk 3.0.

Juist een onsje meer

Het zou juist een onsje meer moeten zijn als het gaat om ons aller welbevinden. En ik voel me daarin gesterkt door recente aanbevelingen van de WRR. Hét instituut dat de regering en het parlement adviseert over grote maatschappelijke vraagstukken. De WRR stelt in het rapport ‘Kiezen voor houdbare zorg’ dat ‘goede zorg voor iedereen’ keuzes vergt. Er moet ingezet worden op brede preventie. “Deze aanpak levert meer gezondheidswinst op, ondersteunt de maatschappelijke houdbaarheid en remt de instroom in de zorg. “

Preventie – dé pijler onder het sociaal werk - kan verlichting bieden in de oververhitte zorg. Iets wat wij bij MeerWaarde al jaren in de praktijk ervaren. Door onze laagdrempelige inspanningen wordt vaak voorkomen dat kwetsbaren onnodig in een zwaar, kostbaar en langdurig zorgverleningstraject terecht komen. Een win-win situatie dus, zou je zeggen. Ongelofelijk eigenlijk dat onze politiek dit niet gelijk met beide handen aanpakt.

De GGD Kennemerland heeft berekend dat in het najaar van 2020 – bijna een jaar geleden – 79 procent van de inwoners van Haarlemmermeer van 18 jaar en ouder zich gelukkig voelt. Dit lijken mooie cijfers, maar laat deze cijfers even tot je doordringen. Dit betekent dus dat 1 op de 5 volwassenen zich niet gelukkig voelt. Zo’n 25.000 inwoners. Mensen die mogelijk een beroep gaan doen op ons krappe zorgsysteem.

Mindset van onze beslissers veranderen

De komende tijd ga ik nog vaker de kracht en het effect van het sociaal werk in onze samenleving uitdragen. Hopelijk kunnen praktijkverhalen helpen om de mindset van onze beslissers te veranderen. Want niet iedereen heeft een vaste baan, met een goed salaris en een mooie koopwoning. En niet ieder kind groeit op in een harmonieus gezin met een goed toekomstperspectief. Dát is onze dagelijkse realiteit.

Renata Fideli
Directeur-Bestuurder MeerWaarde 

(nieuws 24 september 2021)

alle activiteiten