naar nieuwsoverzicht

De schijn bedriegt

blog

Het verlenen van mantelzorg is een leerzaam proces. Mijn vrouw en ik ervaren dit aan den lijve, nu mijn vrouw mantelzorger is voor haar moeder. Het is emotioneel zwaar – niet voor niets is het fenomeen respijtzorg uitgevonden - maar het is ook inhoudelijk zwaar. Als mantelzorger moet je willen en kunnen dealen met heel veel.

En dat is een grote uitdaging, dat kan niet iedereen, daarvoor moet je beschikken over veel kennis en tal van vaardigheden. Ogenschijnlijk is het een simpele procedure om medische hulpmiddelen te regelen, ogenschijnlijk is het aanvragen van een WMO-indicatie niet moeilijk, ogenschijnlijk is het aanvragen van een WLZ-indicatie niet lastig, ogenschijnlijk is het niet moeilijk om vervoer van en naar een ziekenhuis te regelen met de zorgverzekeraar. Ik gebruik bewust het woord ‘ogenschijnlijk’, want de schijn bedriegt. Zeker als alles tegelijkertijd op je afkomt.

Mijn vrouw en ik ervaren hoe groot het beroep op de kennis en vaardigheden is, dat het gebruik van regelingen op je doet. Feit is dat niet iedereen over die noodzakelijke kennis en vaardigheden beschikt. We weten bijvoorbeeld uit onderzoek dat ca. 20% van de Nederlandse bevolking functioneel analfabeet is. Dit maakt het al lastig één brief te lezen, de werkelijkheid is dat er tal van brieven binnenkomen, waarop moet worden gereageerd. Ik geef voorbeelden: de WMO kent een eigen bijdrage, te voldoen aan het CAK. Als de WLZ in de plaats komt van de WMO, komt er een nieuwe brief van het CAK over een eigen bijdrage (met een ander banknummer). Een aanbod van het CAK om tot automatische incasso over te gaan, is logisch. Dat kan via een te downloaden formulier op internet worden aangevraagd. Het aantal aan te maken accounts (met toegang via DIGID met een tweevoudige authentificatie) is welhaast eindeloos. Digitale vaardigheden zijn vandaag de dag een voorwaarde om zorg te kunnen krijgen.

Waar ik mij zorgen over maak, is dat veel mensen niet beschikken over die noodzakelijke kennis en vaardigheden. Dat geldt zeker de sociale basis waarin instellingen als MeerWaarde willen en horen te acteren. Dat is de sociale basis waarin eenzaamheid, armoede en gezondheids- en gedragsproblemen samenkomen. Dat is de sociale basis waarvoor allerlei voorzieningen bestaan. De schijn dat die voor iedereen bereikbaar zijn, bedriegt. Daar ligt de uitdaging en opdracht, niet alleen voor de inwoners van Haarlemmermeer, maar ook voor instellingen als MeerWaarde en in onze regio Mantelzorg & Meer. Die willen immers meedoen mogelijk maken, het dagelijks leven van inwoners versterken zodat meedoen mogelijk wordt. Daarom en daarvoor zijn we actief in de sociale basis!

Leo Euser


(nieuws, 1 september 2022)

alle activiteiten