naar nieuwsoverzicht

Renata Fideli: Blijf investeren in het sociaal domein. Dat is hard nodig!

Ondanks corona gaat in Nederland de politieke besluitvorming over belangrijke kwesties gelukkig gewoon door.

Zo buigen de Gemeenteraad van Haarlemmermeer en het College van B&W zich volgende week over het opgestelde huishoudboekje tot en met 2024. Geen makkelijke klus, in tijden dat overheidsreserves onder druk staan terwijl de vraag om ondersteuning vanuit de samenleving toeneemt.

Miljoenentekort

Eind september maakte de gemeente bekend dat er dit jaar een miljoenentekort verwacht wordt door de oplopende kosten van de jeugdzorg. MeerWaarde gaat er vanuit dat deze tegenvaller niet ten koste gaat van de “lichte” voorzieningen in het sociaal domein. Met alles wat er nu speelt, is investeren in het sociaal domein hard nodig. Geen inwoners tussen wal en schip.

Alle politieke partijen in Haarlemmermeer onderstreepten bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 het belang dat inwoners volwaardig mee moeten kunnen doen aan onze maatschappij. En wie daar ondersteuning bij nodig heeft, op hulp moet kunnen rekenen. Beter gezegd: op hulp van sociaal werkers die er in de praktijk voor zorgen dat mensen weer de regie over hun eigen leven oppakken. Ouders als verantwoordelijken voor hun kinderen bij opvoedproblemen. Ouderen die met elkaar verbonden worden in de strijd tegen eenzaamheid. Buurtbewoners die elkaar via een laagdrempelige activiteit leren kennen en zo uit hun schulp kruipen.

Aandacht voor preventie: juist nu!

Juist nu zou er in mijn ogen extra aandacht voor preventie via het ‘goedkopere’ sociaal domein moeten zijn. Voorkomen is beter dan genezen en zo remmen we de instroom in de zorg af. De voorzitter van de Nederlandse ggz, Jacobine Geel sluit zich hier in een recent interview bij aan: “We moeten meer werk maken van ondersteuning in het sociale domein, zodat mensen hun leven beter op de rit krijgen. De gespecialiseerde ggz kan zich dan richten op mensen met complexere problemen.”

Als MeerWaarde investeren wij, samen met onze ketenpartners, veel tijd en energie in effectief samenwerken. Niet alleen om de totale kosten terug te dringen, maar ook om de onderlinge prestaties te verbeteren en versnippering tegen te gaan. Investeren in welzijn is kiezen voor de toekomst!

Renata Fideli,
Directeur-Bestuurder MeerWaarde

nieuws 27 oktober 2020

alle activiteiten