naar nieuwsoverzicht

BLOG

Renata Fideli: bij innovatie surfen we op de golven van verandering

Wethouder Marja Ruigrok luidde deze week de noodklok richting Den Haag voor startende ondernemers in Haarlemmermeer. Deze vallen in de coronacrisis qua financiële hulp tussen wal en schip omdat zij – logisch – nog geen omzet hebben gedraaid. Hierdoor komen ze voor geen enkele regeling in aanmerking. Normaal gesproken weten nieuwkomers, die vaak bruisen van de ideeën en energie, wel een creatieve manier te bedenken om het hoofd boven water te houden. Maar op dit moment, na maanden van verplichte sluiting, is bij hen de rek er wel uit. En zo komt een ondernemer door omstandigheden in een kwetsbare situatie terecht.

Als MeerWaarde zijn we er voor alle mensen in kwetsbare situaties, ook voor ondernemers en hun medewerkers. Starter of gesetteld, dat maakt voor ons niet uit. Zij vormen een belangrijk onderdeel van onze samenleving, maar bovenal: het zijn ook mensen van vlees en bloed die hier wonen, werken en leven en waarvan de kinderen hier op school gaan. Hun welbevinden is onze zorg. Ons aller zorg.

Aan de slag bij veranderende vraag

Het is niet ondernemers-eigen om op het sociale vlak om hulp te vragen. Zij doppen meestal hun eigen boontjes. Maar we hopen dat ze, en hun medewerkers, – als dat nodig is – toch de weg naar ons weten te vinden. Want net als ondernemers zijn we creatief ontwikkeld in het bedenken van nieuwe, duurzame oplossingen. We zijn gewend om direct aan de slag te gaan wanneer de hulpvraag vanuit de samenleving verandert. Met nieuwe projecten en innovaties, gericht op nieuwe doelgroepen. We zijn het aan de inwoners in Haarlemmermeer verplicht om onze dienstverlening blijvend te innoveren. Om hen te bereiken en te versterken.

We blijven ons ontwikkelen

Deze investeringen in onze professionaliteit betalen zich nu dubbel en dwars terug. Voor ons is dit echter geen reden om achterover te leunen. Want in deze coronatijd is niets normaal en alles anders en onzeker. Onze regio is economisch het zwaarst getroffen waardoor sociale ontwrichting dreigt als gevolg van banenverlies, faillissementen en financiële problematiek. Er gaat veel op ons afkomen. Deze situatie vereist dat wij ons blijven doorontwikkelen.

Effecten beheersbaar houden

Naast alle welzijnseffecten door de enorme crisis zien wij landelijk en ook in Haarlemmermeer de begrotingstekorten bij gemeenten oplopen. Korten op het sociaal domein betekent dubbele belasting voor alle getroffen mensen. Te weinig hulp dichtbij huis zal de zorgkosten alleen maar opdrijven. Mijn credo: houdt de effecten van de coronacrisis beheersbaar en blijf investeren in sociaal werk.

Renata Fideli,
Directeur-Bestuurder MeerWaarde

nieuws 22 december 2020

alle activiteiten