naar overzicht

Training sociale vaardigheden (SOVA training) start in het voor- en najaar.

Versterken sociale vaardigheden
MeerWaarde biedt deze training in het voor- en najaar aan.
Aanmelden via de website.

Hoe ga je om met anderen? Hoe reageer je in moeilijke en lastige situaties, bijvoorbeeld als je gepest wordt? Daarvoor hebben we speciaal voor kinderen een cursus Sociale Vaardigheden (SOVA). Door de cursus te volgen is het voor hen makkelijk om mee te doen en sociaal vaardiger te worden. De cursus is bedoeld voor kinderen die:
meer zelfvertrouwen nodig hebben;
moeilijk vrienden maken en houden;
snel boos worden en niet weten hoe ze daar mee om moeten gaan;
niet-weerbaar en verlegen zijn;
gepest worden of zelf pesten;
moeite hebben met ‘nee’ zeggen en keuzes maken.

In de groep oefenen de kinderen samen hoe ze in lastige situaties anders (met meer effect) kunnen reageren. Ze leren bijvoorbeeld complimenten geven en ontvangen, hoe je een gesprekje kunt voeren met een ander kind, om te gaan met plagen en pesten en na te denken over je lichaamshouding en stevig staan. Doordat ze leren hoe ze kunnen reageren op andere kinderen, krijgen ze meer zelfvertrouwen en zitten ze beter in hun vel. In totaal zijn er 6 of 7 bijeenkomsten. Er zijn 2 leeftijdsgroepen: 8 - 10 jaar en 10 - 12 jaar.

Onderwerpen die tijdens de training aan bod komen:
• Kennismaken
• Oogcontact maken
• Houding
• Complimenten maken en geven
• Gevoelens
• Iets vragen aan een ander
• ‘Nee’ zeggen
• Het zeggen als je iets niet leuk vindt
• Hoe ga je om met pesten

Vul onderstaande lijst in voor het betreffende kind. De eerste 8 items zijn over het algemeen van doorslaggevend belang. Indien het kind op meerdere items scoort kan deelname aan een sociale vaardigheidstraining gewenst zijn.

 Het kind wordt vaak geplaagd

 Het kind kan zich slecht verweren tegen leeftijdsgenoten

 Het kind heeft regelmatig ruzie en vecht regelmatig

 Het kind conformeert zich sterk aan anderen en laat gemakkelijk over zich heenlopen

 Het kind heeft een zeer lage dunk van zichzelf

 Het kind speelt veel alleen

 Het kind gaat voornamelijk met veel jongere of veel oudere kinderen om

 Het kind staat bij spelletjes vrijwel altijd aan de kant

 Het kind gaat zelden of nooit met andere kinderen mee naar huis

 Het kind neemt zelden of nooit initiatief tot contact met leeftijdsgenootjes

 Het kind doet zelden of nooit vrijwillig mee aan groepsactiviteiten

 Het kind probeert zoveel mogelijk niet mee te doen aan sportieve activiteiten

 Het kind gaat zelden of nooit mee op schoolreisjes

 Het kind blijft vaak binnen tijdens de schoolpauze

 Het kind geeft bij moeilijkheden vrijwel altijd andere kinderen de schuld

 Het kind doet wel aan bovengenoemde activiteiten mee, maar klaagt daarbij vaak over hoofdpijn, buikpijn, keelpijn, bibberen en andere psychosomatische zaken

 Het kind is in contacten met anderen steeds lichamelijk gespannen

 Het kind schept veel op, overschreeuwt zichzelf

Moeite met nee zeggen, dingen tegen je zin in doen.

Moeite met gevoelens uiten.

Onzekere houding.

Vragen of meer informatie?

023-569 88 88
informatie@meerwaarde.nl
Dokter Van Dorstenstraat 1
2132 JR Hoofddorp

KvK 41227384