naar overzicht

Overlastspreekuren Haarlem

Inloopspreekuur De Hamelink

Aanwezig: buurtbeheerder en/of consulent Pré Wonen, gemeente, wijkagent, Dock, wijkraad en Centrum voor Jeugd en Gezin

Locatie: De Hamelink, Noormannenstraat 1, Haarlem

Wanneer: Woensdagochtend in de even weken, 10.00 tot 11.00 uur

-------------------------------------------------------

Bij vragen over burenoverlast kunt u ook bellen met buurtbemiddeling (023-5698883) of een e-mail sturen aan buurtbemiddeling@meerwaarde.nl.

U kunt uw overlast dan met de coördinator buurtbemiddeling bespreken en hij kan u verder helpen, of indien dat nodig is doorverwijzen naar een andere instantie.

28/2/2023

alle activiteiten