naar nieuwsoverzicht

Voorkom Jeugdzorg bij jongeren: investeer in sociaal werk jeugd!

Het aantal jongeren dat jeugdzorg nodig heeft is ruim 12 procent gestegen. Gemeenten kampen daarom met grote financiƫle tekorten in de jeugdzorg. Komt er geen geld bij, dan zijn bezuinigingen op voorzieningen, langere wachtlijsten en toenemende overlast in de wijk niet te vermijden, aldus de koepelorganisatie voor gemeenten VNG. Daar gaan we hoe dan ook in Haarlemmermeer mee te maken krijgen.

Vorige week maakte het kabinet bekend dat gemeenten de komende jaren honderden miljoenen extra tegemoet kunnen zien voor de jeugdzorg. Klinkt goed, maar worden hiermee de problemen in de jeugdzorg opgelost? Wij denken van niet.
De focus moet komen te liggen op het voorkomen dat jongeren in de jeugdzorg terecht komen. Zodat het aantal jongeren dat jeugdzorg nodig heeft afneemt in plaats van toeneemt. En dat zwaardere zorg als dat niet nodig is voorkomen wordt. Jongeren eerder in beeld zorgt ervoor dat er eerder ingegrepen kan worden en -veel belangrijker- schade bij jongeren voorkomt.

Hoe doe je dat? Door meer aan preventie te doen. Door met jongeren op straat, op school en op social media in gesprek te gaan en hen handvatten te bieden om standvastig in het leven te kunnen staan. Door hun ouders, vrienden, leerkrachten en buurtbewoners erbij te betrekken. Door niet alleen te kijken naar die ene vraag maar naar het totaalplaatje. Voorkomen is beter dan genezen!
Onze sociaal werkers jeugd doen dit al jaren en met succes. Samen met de jongere en zijn of haar omgeving zorgen zij ervoor dat de kans verkleint dat jongeren afhaken, uitvallen en in de kostbare jeugdzorg terecht komen.

Wij pleiten ervoor dat als de gemeente Haarlemmermeer de extra middelen voor de jeugdzorg uit Den Haag ontvangt, onze succesvolle jongerenaanpak een prominente plek krijgt.

Renata Fideli
Directeur-Bestuurder MeerWaarde
6 juni 2019

alle activiteiten