naar nieuwsoverzicht

Preventief sociaal werk ontlast vastgelopen Jeugdzorg

blog

In politiek Haarlemmermeer staat de maand december in het teken van de Jeugdzorg. Het aantal aanvragen om jeugdzorg blijft maar toenemen, de behandelingen duren steeds langer en dus rijzen de kosten al jarenlang de pan uit. Met als gevolg dat er – ter compensatie - op andere onderdelen binnen het sociaal domein bezuinigd wordt.

Voor wie is Jeugdzorg nu eigenlijk?

Als bestuurder van MeerWaarde vind ik het een goede zaak dat de gemeenteraad het Jeugdzorg debacle in kaart gaat brengen en in goede banen wil gaan leiden. Het is immers aan onze volksvertegenwoordigers om het College richting te geven in belangrijke dossiers waarin de belangen van álle inwoners van Haarlemmermeer - kwetsbaren en niet-kwetsbaren – afgewogen moeten worden.

De discussie over de Jeugdzorg zou in mijn ogen moeten gaan over voor wie de Jeugdzorg nu eigenlijk bedoeld is. De basisvraag, toch? In de praktijk zien we dat zorgprofessionals en huisartsen vaak standaard grijpen naar doorverwijzing van jongeren naar deze zware zorg. De vraag is alleen: is dat ook noodzakelijk?

Het antwoord is een volmondig ‘nee’. Veel jongeren zouden met lichtere zorg zoals sociaal werk al een heel eind of zelfs béter geholpen zijn. Sociaal werk kan namelijk snel ingezet worden doordat er (nog) geen wachtlijsten zijn, pakt door de preventieve aanpak problemen al in een vroegtijdig stadium aan waardoor deze voorkomen kunnen worden én plakt jongeren geen stigmatiserend stempel op waar ze later onder gebukt kunnen gaan.

Besparing sociaal werk is geen kattenpis

De jongerenwerkers van MeerWaarde werken laagdrempelig en dichtbij. Ze kennen de taal van de jongeren en gaan met hen op straat, op school en op social media in gesprek en geven hen handvatten om standvastig in het leven te kunnen staan. Onze jongerenwerkers verkleinen samen met de jongeren de kans dat deze afhaken, uitvallen, thuis op de bank komen te zitten of alsnog in de kostbare jeugdzorg terecht komen. Er is daarbij aandacht voor de opvoedvaardigheden van ouders en het welzijn van gezinsleden.

Preventie loont, zowel voor de personen waar het om gaat, als financieel technisch. Dat zeggen wij al jaren. En niet alleen wij zeggen dit, ook onafhankelijke onderzoekers doen dat. Helaas vaak tegen dovenmansoren. Gelukkig beschikken wij sinds kort over ‘bewijsmateriaal’. Zo hebben wij pas laten uitrekenen wat ons jongerenwerk en onze ondersteuning aan gezinnen de gemeente Haarlemmermeer bespaart. En dat is geen kattenpis.

Oproep: gebruik onze expertise

Beste gemeenteraad, vanuit onze dagelijkse ervaringen met onze kwetsbare jongeren weten wij wat er leeft en waar wij over praten. Maak dus gebruik van onze expertise bij het doorgronden van dit belangrijke dossier. Als sparringpartner staan wij u graag met raad en daad terzijde.

Renata Fideli
Directeur-Bestuurder MeerWaarde

(nieuws, 9 december 2021)

alle activiteiten