naar nieuwsoverzicht

BLOG

Renata Fideli: nieuw jongerenplan is kroon op werk sociaal werk

Afgelopen week stond er een prachtig artikel in de regionale krant over het plan ‘Jong in Haarlemmermeer’ van wethouder Jeugd Marjolein Steffens. Door het welbevinden van jongeren te verbeteren, wil de gemeente Haarlemmermeer de oplopende kosten in de Jeugdzorg in de hand houden, dan wel terugbrengen.

Zij wil dit bereiken door de samenleving, en ouders en verwijzende instanties in het bijzonder, ervan te overtuigen dat het normaal is dat je bij opvoeden tegen problemen aan loopt. En dat het dus niet nodig is om bij iedere oprisping een zwaar, kostbaar en langdurig zorgtraject op te starten. Want los van het feit dat dit stigmatiserend kan zijn voor betrokkene, is het ook nog eens onnodig. Het inroepen van hulp uit de directe omgeving van jongeren, waar nodig aangevuld met professionele laagdrempelige ondersteuning, is vaak al voldoende om het tij tijdig te keren.

Focus op preventie, minder op behandelen

Dit recente gemeentelijke plan kan ik niet anders zien als een kroon op het werk van het sociaal werk in Haarlemmermeer door MeerWaarde. De kers op de taart voor al onze bevlogen vrijwilligers en sociaal werkers. Want waar de wethouder voor pleit, brengen wij al jaren in de praktijk. Wij focussen op ‘preventie’ en minder op ‘behandelen’. Wij werken vraaggericht en kijken naar ‘wat heeft men nodig’, in plaats van ‘waar men recht op heeft‘. Zo hoeven jongeren met ouders in een vechtscheiding echt niet naar Jeugdzorg, maar kunnen wij hen zelf, samen met hun ouders, goed begeleiden. Deze aanpak hanteren we ook bij andere thema’s zoals schulden, schooluitval en eenzaamheid. Iemand doorsturen naar een ontmoetingsgroep is één ding, maar soms blijken er onderliggende problemen te zijn, zoals nog onvoldoende ontwikkelde sociale skills. We kijken verder en gaan daar dan eerst mee aan de slag. Korte effectieve trajecten die leiden tot kostenreductie.

Op het juiste moment de juiste hulp

Het plan van de wethouder is in mijn ogen ook de enig passende reactie om preventie op de kaart te krijgen. In de moeilijke tijd waarin we nu leven en die nog lang niet achter ons ligt, stijgen de maatschappelijke problemen alleen maar. Hierdoor is menselijke aandacht, een luisterend oor en in verbinding zijn met elkaar het allerbelangrijkst. Als de coronacrisis iets heeft geleerd, is het wel hoe belangrijk het is om in de gemeente een stevige sociale basis te hebben waar mensen naar elkaar omkijken en signaleren als er dingen dreigen mis te gaan. Het sociaal werk faciliteert die stevige sociale basis die inwoners van Haarlemmermeer nodig hebben. Op het juiste moment de juiste hulp. Ook in 2021.

Een diepe buiging voor iedereen die zich dit coronajaar met hart en ziel heeft ingezet - online of in de wijk - voor onze medemens!

Renata Fideli
Directeur-Bestuurder MeerWaarde


nieuws 11 december 2020

alle activiteiten