naar nieuwsoverzicht

Een goed sociaal welbevinden in 2022

blog

Een goed sociaal welbevinden, dat is wat ik iedereen van harte toewens. Als MeerWaarde dragen wij ons steentje bij om dit te realiseren voor de inwoners van Haarlemmermeer. Met onze hele ziel en zaligheid; wij bieden op het juiste moment, de juiste hulp.

Door de gevolgen van de coronacrisis verwacht ik dat onze expertise en ondersteuning vanaf 2022 nog vaker ingeroepen zal worden. Onze inwoners hebben immers al bijna twee jaar te maken met vergaande onzekerheden als gevolg van de pandemie. En het eind is nog lang niet in zicht. En daar bovenop wordt men sinds dit jaar ook nog eens totaal onverwacht geconfronteerd met politiek gemorrel aan onze sociale basis.

Een jaar met ups en downs

Voor mij was 2021 het jaar van ups en downs. Een jaar waarin mensen het contact met hun ouders, kinderen en kleinkinderen vaak moesten ontberen. Een jaar waarin de flexibiliteit binnen gezinnen op de proef werd gesteld. En een jaar waarin er wederom een bijna onmenselijk beroep is gedaan op onze (zorg)professionals en ondernemers. Met alle financiële, emotionele en sociale gevolgen van dien. Maar ook een jaar waarin MeerWaarde het Kwaliteitslabel behaalde en daarmee aantoonbaar vakmanschap en kwaliteit borgt.

De impact van dit coronajaar op ons welzijn zal zowel op de korte, maar vooral ook op de lange termijn doorwerken, verwachten sociale wetenschappers. Mensen leven voortdurend in onzekerheid en angst en nieuwe coronavarianten en Lockdowns zullen deze gevoelens alleen maar blijven versterken.

Veiligstellen sociale basis

De vraag die dan rijst: Hoe kunnen we, ondanks alles, met elkaar de moed er in houden? Door factoren die we wél in de hand hebben positief te beïnvloeden. In dit geval: door de stevige sociale basis veilig te stellen. Zodat inwoners met een hulpvraag zich - naast alle externe onzekerheden - niet ook nog eens zorgen hoeven te moeten maken of zij wel op hulp kunnen rekenen.

Voor het veilig stellen van de sociale basis in Haarlemmermeer kijk ik volgend jaar naar onze nieuwgekozen dames en heren lokale bestuurders en raadsleden. Van hen verwacht ik dat zij zich inzetten om te voorkomen dat de sociale basis – net als de Jeugdzorg – ook veroordeeld wordt tot selectie, wachtlijsten en ‘code zwart’. Waarbij kwetsbare inwoners aan het kortste eind trekken. Daarnaast moeten zij voorkomen dat kleine organisaties die dankzij een geringe overheidsbijdrage en een dikwijls aanzienlijk vrijwilligersbestand voorzien in een grote sociale behoefte, door rigoureuze bezuinigingen opgedoekt worden. Beide doemzwarte scenario’s hangen boven ons hoofd als de huidige sociale toekomstplannen niet snel terug worden gedraaid.

Haarlemmermeer is een sociale gemeente

U merkt, de lokaal ingezette beweging van ‘het kan wel een onsje minder’ gaat mij aan mijn hart. Mijn sociale hart. Ik vind dat mensen in nood ook in 2022 en de jaren daarna moeten kunnen rekenen op hulp. Want Haarlemmermeer is een sociale gemeente waarin we naar onze naasten omkijken.

Ik wens u en uw dierbaren alle goeds toe voor 2022.

Renata Fideli
Directeur-Bestuurder MeerWaarde

(nieuws, 22 december 2021)

alle activiteiten