naar nieuwsoverzicht

Jongerenwerk MeerWaarde en veiligheid

blog

Vandaag presenteert burgemeester Schuurmans van Haarlemmermeer een veiligheidsplan als antwoord op de verwachte toename van jongerenoverlast in de gemeente. In het Haarlems Dagblad waarin ze dit plan aankondigt, licht ze alvast een tipje van de sluier op: ze wil inzetten op handhavers en jongerenwerk en daarnaast ook preventieve maatregelen nemen om de overlast te bestrijden.

Jongerenwerk op straat

“Als veiligheidspartner in Haarlemmermeer leveren wij een bijdrage aan het veilig houden van buurten en wijken. Onze jongerenwerkers zijn aanwezig in de wijken, in scholen, op straat en in de online leefwereld van de jeugd”, zegt Mirjam van ’t Padje, manager bij MeerWaarde. “We spreken de taal van de jongeren, van de buurt en van hun opvoeders, stimuleren hun persoonlijke én sociale ontwikkeling, behartigen hun belangen en maken thema’s bespreekbaar. We vergroten bewustwording en stimuleren gedragsverandering. En screenen de buurt op signalen van overlast(beleving) en vertalen deze naar passende ondersteuning. Variërend van een groepsaanpak tot het omarmen van goede ideeën door jongeren zelf. Door onze deelname aan het onderzoeksconsortium van onder andere Youth Spot werken we met de nieuwste methodieken.”

MeerWaarde koploper in jongerenwerk

MeerWaarde wordt in Nederland gezien als een van de koplopers op het gebied van jongerenwerk. Daarom worden medewerkers vaak als experts gevraagd om hun succesverhalen met het werken in de wijk en op straat te delen. Zo spreekt jongerenwerker Gijs Heijnis tijdens het landelijke congres ‘Ondermijning & georganiseerde criminaliteit’ over wat de jongerenwerkers van MeerWaarde doen om de aanwas van jonge criminelen en ondermijning tegen te gaan. Gijs: “Pubers zijn als ze opgroeien volop bezig met het ontwikkelen van de eigen identiteit. Hierbij hoort aanzien, erbij horen, maar ook erkenning van leeftijdgenoten. Jongeren zijn niet altijd weerbaar voor negatieve invloeden van buitenaf, waardoor het risico van afglijden ontstaat. Om ervoor te zorgen dat jongeren veilig opgroeien is het belangrijk signalen vroegtijdig te herkennen en hen positief perspectief te bieden.“

Raadsleden mee de wijk in

Om de nieuwe gemeenteraad van Haarlemmermeer te laten zien wat er speelt in de buurten en wijken en wat de jongerenwerkers doen, hebben 20 raadsleden zich aangemeld om een avond mee de straat op te gaan. Gijs: “Na een werkbezoek van Tweede Kamerlid Songül Mutluer van Veiligheid en Justitie heb ik een oproepje op Twitter gedaan wie met mij mee wil om het goede straatwerk van MeerWaarde te zien. Ik had niet gerekend op zoveel positieve reacties. Het is supergoed dat de gemeenteraad weet én ziet wat MeerWaarde doet en betekent voor Haarlemmermeer!”

Mirjam van ’t Padje & Gijs Heijnis
MeerWaarde


(25 mei 2022)

alle activiteiten