naar nieuwsoverzicht

Aanpak kansenongelijkheid topprioriteit in coronaherstelperiode

Blog

Gelijke kansen voor iedereen. Je kunt de radio of tv niet aanzetten of landelijke politici van links tot rechts gebruiken dit stokpaardje om kiezers te trekken. Verkiezingsprogramma’s staan al jaren bol van de beloften om te komen tot meer kansengelijkheid, maar onderzoeken wijzen juist uit dat we de verkeerde kant op gaan.

Crisis versterkt kansenongelijkheid

En daar komt de coronacrisis nog eens bovenop. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) versterkt deze crisis niet alleen de kansenongelijkheid tussen kinderen met een verschillende afkomst en achtergrond, maar werkt deze ook door in ongelijkheden op de arbeidsmarkt. Mensen met een flexibele aanstelling en zelfstandigen in getroffen sectoren, lopen een bovengemiddeld risico op werkloosheid. Het gaat hier vaak om groepen mensen die weinig reserves hebben, zoals jongeren, mensen met een migratieachtergrond en mensen met een laag opleidingsniveau.

Haarlemmermeer in vergelijking met andere gemeenten

Als we kijken naar de cijfers voor Haarlemmermeer, dan doen we het in coronatijd – in vergelijking met andere gemeenten – relatief niet slecht als het gaat om kansengelijkheid. Dit blijkt uit de Kansenatlas van het economisch onderzoeksbureau SEO dat gemeenten vergelijkt op factoren als onderwijsniveau, inkomen en gezondheid.

MeerWaarde is diepgeworteld in de samenleving

En ik durf hier wel te stellen dat dit mede onze verdienste is. Als welzijnsorganisatie in Haarlemmermeer zijn wij diepgeworteld in de samenleving. Wij zetten in op preventie en bieden wat nodig is om problemen te voorkomen, vooral binnen gezinnen waar deze van generatie op generatie worden doorgegeven. Onze jarenlang zorgvuldig opgebouwde aanpak betaalt zich nu dus uit.

In deze bijzondere tijd focussen onze sociaal werkers op het sociale én financiële welzijn van onze inwoners. Ouderen en jongeren die beperkt worden in hun broodnodige sociale contacten. Gezinnen die het zwaar hebben omdat een van de ouders zijn/haar baan kwijt is, maar ook ondernemers waar het water aan de lippen staat doordat zij door verplichte sluiting door hun reserves heen zijn. Naast praktische hulp en begeleiding, bieden wij ook concrete diensten aan als ‘financieel opvoeden’, ‘reken af met geldstress’ en agenderen we thema’s als ‘jongeren en schulden’ en 'armoede in Haarlemmermeer' in de Moedige Dialoog.

Dreiging van korting budget

Het is een feit dat de negatieve gevolgen van deze crisis de huidige coronageneratie – jong én oud – nog jarenlang zal achtervolgen. De vraag naar onze dienstverlening zal explosief stijgen de komende jaren, iets wat wij zien als uitdaging en niet als bedreiging. Immers, de enige dreiging die nu boven onze organisatie hangt, is een mogelijke korting op ons budget vanuit de gemeente om oplopende kosten in de Jeugdzorg te compenseren.

Gaan deze bezuinigingen daadwerkelijk door, dan laat de overheid zijn inwoners hiermee echt in de kou staan. Iets wat in onze ogen geen pas geeft. Sociaal, financieel en economisch herstel bij inwoners én bedrijven zou juist topprioriteit moeten zijn.

Renata Fideli,
Directeur-Bestuurder MeerWaarde

nieuws 15 maart 2021

alle activiteiten