naar overzicht

Informatie

aanmelden !JES (8-12 jaar) bij

Wendy Amsing
wendy.amsing@meerwaarde.nl

Download Flyer !JES kinderen.pdf
Inschrijven 8 - 12 jaar

aanmelden !JES (12 - 18 jaar) bij

Sunita Koomen
sunita.koomen@meerwaarde.nl

Download Flyer !JES jongeren.pdf

Inschrijven 12 - 18 jaar

Data bijeenkomsten

De data voor de jongerenbijeenkomsten en de ouderbijeenkomsten worden bekend gemaakt zodra er voldoende deelnemers zijn.

privacy

Lees en bekijk hier hoe we omgaan met uw privacy.

!JES: je goed blijven ontwikkelen tijdens of na een scheiding

Scheiden is ingrijpend, ook voor kinderen, klein en groot. Ouders helpen hun kinderen om te wennen aan de nieuwe situatie.

Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis, voor zowel ouders als kinderen. Naast omgaan met hun eigen emoties hebben ouders de belangrijke taak hun kinderen goed te begeleiden in deze moeilijke periode. Een kind kan zich goed blijven ontwikkelen als ouders overleggen over hun kinderen en hen centraal stellen bij alle beslissingen die moeten worden genomen als gevolg van de scheiding. Om ouders en kinderen te ondersteunen bij het wennen aan de nieuwe situatie en de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben we twee groepstrainingen.

Kinderen 8 – 12 jaar

!JES Brugproject: de ontwikkeling van het kind staat voorop

!JES Brugproject is een groepstraining voor kinderen (8 - 12 jaar) waarvan de ouders (recent) gescheiden zijn. De ouders zijn nauw betrokken bij de training die bestaat uit zeven bijeenkomsten voor kinderen en een terugkommiddag. Voor de ouders is er een intakegesprek en volgen drie bijeenkomsten en een afrondend gesprek.

Voor kinderen:

  • omgaan met emoties en de veranderingen in het dagelijks leven;
  • contact blijven houden met beide ouders, maar ook rekening houden met eigen wensen en verlangens;
  • samen met de ouders op een praktische manier vorm geven aan de veranderingen na een scheiding.

Voor ouders:

  • het kind helpen contact te houden met beide ouders, ondanks mogelijke spanningen tussen ex-partners;
  • blijvend ouderschap: ex-partner en collega-ouder.

Jongeren 12 – 18 jaar

!JES jongeren & hun ouders: hoe verder na een scheiding

!JES jongeren is een groepsprogramma voor jongeren op de middelbare school (12 - 18 jaar), met daarnaast een apart groepsprogramma voor hun gescheiden ouders. De jongeren en hun ouders werken - naast de gezamenlijke intake en afronding - vier keer in aparte groepen. Ze krijgen praktische informatie over de scheiding en wat ze kunnen doen in de periode rondom de scheiding. Jongeren kunnen hun ervaringen uitwisselen met andere jongeren. Ouders wisselen tijdens hun groepsbijeenkomsten ervaringen uit met andere ouders.
Na de training bepalen de jongeren en hun ouders zelf of er meer ondersteuning of hulp nodig is. Dat kan hulp van familie of vrienden zijn, maar ook begeleiding van een professionele hulpverlener.

Vragen of meer informatie?

023-569 88 88
informatie@meerwaarde.nl
Dokter Van Dorstenstraat 1
2132 JR Hoofddorp

KvK 41227384