VrijwilligersCentrale HAARLEMMERMEER

023 - 569 88 71
Waarmee kunnen wij u helpen?

column

Vergoeding

Onkostenvergoeding

Als een vrijwilliger reis- of onkosten maakt dan is het billijk dat deze worden vergoed. De meeste organisaties doen dat ook. Op grond van de vrijwilligersregeling is het onder voorwaarden mogelijk om een belastingvrije vergoeding aan iemand te betalen. De overheid heeft aan deze vergoeding wel voorwaarden gesteld.

Voorwaarden voor het ontvangen van onkostenvergoeding

  • De vrijwilliger verricht werkzaamheden voor een organisatie zonder winstoogmerk
  • De organisatie mag geen BV of NV zijn
  • De vrijwilliger verricht het werk niet als zijn beroep
  • De vergoeding mag niet in verhouding staan tot de omvang van de werkzaamheden, dit met name gezien het tijdsbeslag
  • De vrijwilliger is niet bij de organisatie in dienstbetrekking (geen gezagsverhouding)
  • De overheid heeft bepaald dat een onkostenvergoeding van maximaal € 180,- per maand, tot een maximum van € 1800,- per jaar per vrijwilliger, niet hoeft te worden verantwoord. Bovendien mag een vrijwilliger niet meer dan € 5,- per uur ontvangen (21 jaar en ouder), en jongeren jonger dan 21 jaar € 2,75 per uur. 

Wanneer iemand op meerdere plekken vrijwilligerswerk doet en ook op meerdere plekken een onkostenvergoeding krijgt, dan zijn bovenstaande bedragen het totaalbedrag van wat iemand mag krijgen. 

Uitkering en vrijwilligerswerk

Wanneer een vrijwilliger een uitkering ontvangt is vrijwilligerswerk in principe een goede mogelijkheid om ‘bezig te blijven’. Het doen van vrijwilligerswerk in een uitkeringssituatie is echter wel aan regels gebonden. Deze regels kunnen verschillen per uitkering.                              Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie over deze regels.

Vragen of meer informatie?

023-569 88 71
vrijwilligerscentrale@meerwaarde.nl
Dokter Van Dorstenstraat 1
2132 JR Hoofddorp