MeerWaardeWERKEN AAN WELZIJN

023 - 569 88 88

Competenties

Voor het beroep van sociaal werker beschik je over een aantal competenties. Deze competenties zijn onder te verdelen in functie-competenties (behorend bij je functie), organisatiecompetenties (competenties die iedereen nodig heeft, die bij MeerWaarde werkt) en expertisecompetenties.

Organisatiecompetenties:

  • Kwaliteitsgericht
  • Plannen en organiseren
  • Resultaatgericht

Functiecompetenties:

  • Communicatieve vaardigheid
  • Klantgerichtheid
  • Ondernemerschap
  • Probleemoplossend vermogen
  • Coachen

Expertisecompetenties zijn competenties die horen bij je specialisatie en/of aandachtsgebied. Met specialisatie bedoelen we de richting die je doorgaans al gekozen hebt tijdens je studie zoals jeugd of  sociaal juridische dienstverlening. Aandachtsgebied zegt iets over het onderwerp waarvoor jij aandachtsfunctionaris bent. Bijvoorbeeld: je bent aandachtsfunctionaris binnen MeerWaarde op het thema ondermijning of huiselijk geweld. Deze competentie deel je meestal met een andere collega binnen MeerWaarde. Het kan ook voorkomen dat je de enige aandachtsfunctionaris bent.

De uitleg van de verschillende competenties en het gewenste niveau vind je hier:
Competentieprofiel sociaal werker B

Vragen of meer informatie?

023-569 88 88
sollicitatie@meerwaarde.nl
Dokter Van Dorstenstraat 1
2132 JR Hoofddorp

KvK 41227384