Meer informatie

Datum en tijdstip

Vindt plaats op donderdag 18 november 2021 van 16:00 tot 19:00 uur
GEANNULEERD

Locatie

Novotel Hoofddorp

Kosten

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Ideeën, opmerkingen of vragen?

socialimpact@meerwaarde.nl
023 - 569 88 71


Deelnemende organisaties

Hieronder staan alle maatschappelijke organisaties die deelnemen aan de maatschappelijke beursvloer. Ben je benieuwd naar hun hulpvragen? Kijk dan hier.

Amstelring

Dagbesteding voor kwetsbare ouderen
www.amstelring.nl

Het Cultuurgebouw

Het Cultuurgebouw verbindt inwoners, organisaties, kunst en makers door middel van culturele thema's en programma's.
www.hetcultuurgebouw.nl

Vluchtelingenwerk Haarlemmermeer

VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.
www.vluchtelingenwerk.nl/westenmiddennederland/vluchtelingenwerk-haarlemmermeer

Jongeren Informatie Punt (JIP) Haarlemmermeer

Zeer laagdrempelige hulp informatie en advies voor jongeren in Haarlemmermeer van 12-23 jaar.
www.jiphaarlemmermeer.nl

Maatvast

Beheersstichting van maatschappelijk vastgoed van de gemeente Haarlemmermeer.
www.stichtingmaatvast.nl

De Heimanshof

De missie van De Heimanshof is om de natuur dichter bij de mens te brengen via educatie en natuurbeleving. Naast geluk voor de mens streven we naar behoud en uitbreiding van biodiversiteit naast sociaal-maatschappelijke en recreatieve meerwaarde.
www.deheimanshof.nl

Gemeente Haarlemmermeer, Aanpak Eenzaamheid

Wij adviseren het college van B&W, gevraagd en ongevraagd, over onderwerpen binnen het Sociaal Domein.
www.haarlemmermeergemeente.nl/meer-voor-elkaar/een-tegen-eenzaamheid

Participatieraad Haarlemmermeer

Wij adviseren het college van B&W, gevraagd en ongevraagd, over onderwerpen binnen het Sociaal Domein.
www.participatieraadhaarlemmermeer.nl

Stichting New Power Generation

Het doel van stichting NPG is om jongvolwassenen die in (sociale) armoede opgroeien hun sterke kanten te laten ontdekken. En de jongeren met hun sterke kanten sociaal vaardig neer te zetten in hun toekomstige wereld!
www.st-newpowergeneration.nl

St. Luchtvaart zonder Grenzen

Organisatie die haar expertise en kunde uit de luchtvaart inzet voor de medemens in de hele wereld. Dat doet ze door middel van humanitaire hulpvluchten en medische transporten.
www.luchtvaartzondergrenzen.org

Adamas Inloophuis

Adamas ondersteunt iedereen die geconfronteerd wordt met kanker door het aanreiken van hun veerkracht om de kwaliteit van leven te verhogen.
www.adamas-inloophuis.nl

Stichting Nederlands Transport Museum

Startend museum over 2000 jaar transport in Nederland. Telt inmiddels meer dan 35 aangesloten stichtingen/verenigingen en meer dan 300 vrijwilligers.
www.nederlandstransportmuseum.nl

Jeugdland Nieuw-Vennep

Wij zijn een avontuurlijke, beheerde speeltuin in Nieuw-Vennep waar kinderen helemaal zichzelf kunnen zijn en in een natuurlijke, veilige omgeving heerlijk zelfstandig kunnen spelen. Dagelijks organiseren wij activiteiten voor de kinderen.
www.jeugdlandnieuwvennep.nl

MeerWaarde

MeerWaarde is de welzijnsorganisatie in Haarlemmermeer, die ervoor zorgt dat inwoners zich wel bevinden, zich gelukkig voelen. Wij helpen actief door dichtbij de mensen te zijn.
www.meerwaarde.nl

Stichting SPOT (Sport Plezier en Ontwikkeling in Teams)

Doel van SPOT is om Haarlemmermeerders structureel meer te laten bewegen en sporten, ter bevordering van gezondheid, welzijn en sociale cohesie. De activiteiten zijn speciaal gericht op de groeiende gemeenschap van ‘internationals’ (statushouders, arbeidsmigranten en kennismigranten).

Hersenstichting

De Hersenstichting zet alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen. We investeren breed in baanbrekende oplossingen die hersenaandoeningen helpen voorkomen, afremmen, of genezen. En mensen met een hersenaandoening zo goed als mogelijk laten meedoen in de maatschappij. We onderzoeken, even voorlichting en zetten ons in voor betere patiëntenzorg, revalidatie en participatie. Ook verbinden we veel partijen in het werkveld om snellere en betere oplossingen voor mensen met een hersenaandoening te realiseren.
www.hersenstichting.nl

Roads

Dagbesteding voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt door psychiatrische en/of verslavingsproblematiek.
www.roads.nl

St. Jeugdcircus Acrobatico

Onze vrolijke vrijwilligers ondersteunen met hart en ziel de fysieke, artistieke, maar zeker ook de sociale ontwikkeling van onze kinderen. Iedereen is welkom, contributie is nooit een belemmering. Na 30 jaar komen nu ook de kinderen van de eerste artiesten bij ons!
www.acrobatico.nl

Stichting Prakkie Hoofddorp

PRAKKIE Hoofddorp ondersteunt gezinnen in Haarlemmermeer welke niet (voldoende) budget hebben. Tot 2 keer per week kunnen deze gezinnen een tas met levensmiddelen (en zo nu en dan schoonmaak- en persoonlijke verzorgingsproducten) afhalen.
www.prakkiehoofddorp.nl

JOGG Haarlemmermeer

Haarlemmermeer, een JOGG-gemeente. Samen werken we aan een gezonde jeugd in een gezonde omgeving. Een omgeving waarin de gezonde keuze makkelijk en aantrekkelijk is voor alle kinderen en jongeren.
www.haarlemmermeergemeente.nl/jogg-haarlemmermeer

Stichting Contacthond

Contacthond zet speciaal opgeleide honden in als bijzonder hulpmiddel voor kort- en langlopende therapie- en coachingtrajecten. Daarnaast bieden wij in Vijfhuizen dagbesteding voor volwassenen en jongeren vanaf 18 jaar die bijvoorbeeld vanwege een beperking, ziekte of ouderdom moeite hebben met het invullen van hun dag en/of om mee te doen in de samenleving.
www.contacthond.nl

Scouting Rijnlandgroep in Zwanenburg

Scouting staat voor samen, outdoor, spelen en vooral uitdagingen. Bij Scouting besteden kinderen en jongeren op een actieve en uitdagende manier hun vrije tijd, het liefst zoveel mogelijk buiten.
www.scoutingrijnland.nl

Wijkraad Floriande

De Stichting Wijkraad Floriande heeft als doel om in de wijk Floriande de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in stand te houden, of waar mogelijk te verbeteren.
www.wijkraadfloriande.nl

Crash Luchtoorlog- en verzetsmuseum '40-"45

“Leren niet te vergeten en niet vergeten te leren.” Al dertig jaar een begrip in Haarlemmermeer en gerund door vrijwilligers, een erfgoedmuseum waar je kennis maakt met diverse facetten uit de oorlog, beginnend bij de Meidagen van 1940 en de luchtoorlog boven Nederland. Onderdeel van een bezoek is een rondleiding. Tevens verzorgen wij educatieve programma’s voor leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs.
www.crash40-45.nl

Jeugdland Hoofddorp

Jeugdland is een bouw-, speel-, doe- en ontdekplek voor kinderen van alle leeftijden. Op het terrein staan verschillende speeltoestellen die uitdagen en laten ontdekken. Je kunt er spelen met water, zand, hout (hutten bouwen). In het clubhuis kan gespeeld, geknutseld of gelezen worden.
www.jeugdlandhoofddorp.nl

Down in de Vennep

‘Down in de Vennep’ is een bewonersinitiatief dat streeft naar het ontmoeten van kinderen met en zonder beperkingen. “Ieder kind is bijzonder, ieder kind moet kunnen spelen.” Inclusie staat voorop en waar wij kunnen, willen wij initiëren, motiveren en inspireren.
www.facebook.com/downindevennep

Team Sportservice

Team Sportservice Haarlemmermeer is het lokale sportloket voor gemeente Haarlemmermeer en omstreken en informeert, adviseert en begeleidt inwoners op sportgebied. We organiseren wekelijks vele projecten en activiteiten voor alle inwoners, van jong tot oud, in samenwerking met partners zoals portaanbieders.
www.teamsportservice.nl/haarlemmermeer

Mantelzorg & Meer

Mantelzorg & Meer richt zich op een adequate ondersteuning van mantelzorgers in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer en Uithoorn, zodat zij in staat zijn de zorg aan hun naaste te verlenen zolang zij dit kunnen en wensen.
www.mantelzorgenmeer.nl

Stichting Leergeld

Wij zetten ons in voor kinderen van 0-18 jaar die opgroeien in gezinnen met zeer beperkte financiële middelen.
www.meerleergeld.nl

Stichting MeerOmroep - MeerRadio

Met MeerRadio zijn we het station dat lokaal nieuws en actualiteiten brengt in een programmering met muziek voor alle doelgroepen binnen de gemeente Haarlemmermeer en haar randgebieden.
www.meerradio.nl

Speelotheek De Blokkendoos

De speelotheek bevordert en ondersteunt het recht van kinderen op spelen door goed en verantwoord speelgoed uit te lenen aan kinderen van 0-12 jaar.
www.speelotheekhoofddorp.nl

RIBW-K/AM

RIBW-K/AM activeert en begeleidt mensen die (tijdelijk) kwetsbaar zijn door psychiatrische en/of psychosociale problemen.
www.ribw-kam.nl

Senioren Vereniging Haarlemmermeer-Noord

Een vereniging voor 55+ers die dagelijks activiteiten voor senioren organiseert.
www.sv-hn.nl

Aloha Haarlemmermeer

Aloha organiseert toffe activiteiten voor jongeren van 17 tot 27 jaar met een licht verstandelijke beperking, autisme of niet aangeboren hersenletsel.
www.aloha-haarlemmermeer.nl

Dress for Success

Dress for Success stuurt jou in een compleet nieuwe outfit vol zelfvertrouwen op weg naar een sollicitatiegesprek of presentatie, naar een contractbespreking of een pitch. De eerste indruk is altijd belangrijk en medebepalend voor een succesvolle afloop. Maar waar haal je het geld voor nieuwe professionele kleding vandaan als je van een minimuminkomen of (bijstands)uitkering rond moet komen? Dress for Success biedt dan uitkomst en biedt dan een gratis sollicitatie outfit aan.
www.dfs-amsterdam.nl

Stichting Vrienden van de Wickevoorter Stadsboeren

Onze stichting heeft ten doel de Wickevoorter Stadsboeren (biologisch gemengd bedrijf met zelfoogsttuin in Cruquius) te ondersteunen in hun activiteiten, onder andere door fondsenwerving.
www.dewickevoorterstadsboeren.nl

Stichting Vizaviecare

Het bieden van ambulante en woonbegeleiding voor jongeren en het aanbieden van activiteiten in ons jongerencentrum.
www.vizaviecare.nl

Stichting Make a Child Happy Haarlemmermeer

Helpen van kansarme kinderen, die rond de armoedegrens leven, in onze eigen gemeente. Ieder kind verdient het kind te kunnen zijn, ieder kind verdient het gezien en gehoord te worden, ieder kind is UNIEK en hoort erbij. Verruimen van het welzijn van het kind, dan komt de Glimlach vanzelf, daar doen wij het voor.
www.makeachildhappy.nl

Wijkraad Graan voor Visch

Een super actieve wijkraad die graag de verbinding zoekt.
www.graanvoorvisch.info

Stichting Vrienden Stoomgemaal Halfweg

Oudste en grootste nog werkende schepradstoomgemaal ter wereld. Eén van de boezemgemalen die mede Haarlemmermeer heeft drooggelegd. Wordt door vrijwilligers in stand gehouden. Afhankelijk van entreegelden, sponsoring en donaties.
www.stoomgemaalhalfweg.nl

NOVA COLLEGE

ROC Nova College is hét opleidingscentrum in de regio. Het Nova College biedt ruim 130 beroepsopleidingen verdeeld over o.a. de richtingen Entree, Handel en Commercie, Hotelschool, ICT, Logistiek, Uiterlijke Verzorging, Zakelijk en Zorg. Wij willen ervoor zorgen dat onze studenten zich niet alleen de kennis en kunde van hun beroep eigen maken, maar ook de juiste mentaliteit en houding ontwikkelen en begrijpen wat de samenleving verwacht.
www.novacollege.nl

TOPSPORT HAARLEMMERMEER/TEAM SPORTSERVICE

Ondersteunend aan sport en inwoners in Haarlemmermeer, van breedte tot topsport.
www.topsporthaarlemmermeer.nl

ONS TWEEDE THUIS

Ons Tweede Thuis is er voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, autisme en niet-aangeboren hersenletsel. Samen werken we aan een goed leven voor mensen met een beperking. JIJ&IK
www.onstweedethuis.nl

Kijk hier voor de deelnemende bedrijven.

Vragen of meer informatie?

023-569 88 88
informatie@meerwaarde.nl
Dokter Van Dorstenstraat 1
2132 JR Hoofddorp

KvK 41227384